CZ EN
   
 
Markéta Ježková

Mgr. et Mgr. Markéta Ježková, Ph.D.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 564
e-mail: jezkova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění raného novověku.

Markéta Ježková studovala francouzštinu, estetiku (Mgr. 2010) a dějiny umění na FF UK (Ph.D. 2018). V letech 2005–2018 pracovala jako externí lektor pro edukační činnost v Národní galerii Praha. Od roku 2019 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR se zaměřením na sběratelství 16. a 17. století, zejména v okruhu dvora císaře Rudolfa II.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Markéta Ježková, Archduke Ferdinand and his journey to the Netherlands, in: Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.), Archduke Ferdinand II of Austria: A Second Born Son in Renaissance Europe, v tisku.

Markéta Ježková, Masarykův národní fond: Jubilejní fond, vznik a budování umělecké sbírky pro Pražský hrad v letech 1920–1952; V. V. Štech a jeho role při budování sbírky Pražského hradu in: Markéta Ježková – Jitka Šosová a kol., Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, kat. výst., Praha 2018, s. 14–29, 50–55.

Markéta Ježková – Jitka Šosová, Alice Masaryková: Podporovatelka umění na Pražském hradě, Architektúra a urbanizmus LII, 2018, s. 130–141.

Markéta Ježková, “No, tož to kupte.” Budování umělecké sbírky Pražského hradu v letehch 1920–1948, in: Milena Bartlová a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017, s. 45–56.

Markéta Ježková, Portrét neznámého šlechtice / A Portrait of an Unknown Nobleman from the Budapest Museum, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis VI, National Gallery in Prague: 2016, s. 26–34, s. 138–142.

Markéta Ježková, Unpublished drawings by Hans von Aachen, Studia Rudolphina 15, 2015, s. 37–47.

Aktuální projekty:

Umění na odiv: obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v kontextu uměleckého sběratelství kolem roku 1600 (GA ČR, 20-15927S) – členka řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII