CZ EN
   
 
Lenka Panušková

Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.

Oddělení umění středověku

tel: +420 221 183 507
e-mail: panuskova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění středověku.

Lenka Panušková studovala dějiny umění a kultury na Trnavské univerzitě v Trnavě (Mgr. 2005) a následně na FF UK v Praze (Ph.D. 2009). Od roku 2009 pracuje v Oddělení středověku ÚDU AV ČR. Vede výběrové semináře pro magisterské studenty v rámci Centra pro studium středověku FF UK. V roce 2018 vydala v nakladatelství Amsterdam University Press kolektivní monografii The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages: Biblia Depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool. V současné době je hlavní řešitelkou projektu GA ČR s názvem Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí. K jejím hlavním badatelským zájmům patří středověká ikonografie, otázka ženské zbožnosti, funkce iluminovaných rukopisů, astronomie a astrologie ve středověku a umění anglosaské Anglie. Zabývá se rovněž vztahy křesťanů a Židů ve středověku. Spolupracuje také na projektu Jany Fantysové-Matějkové (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut: Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu (GA ČR 19-07473S).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Lenka Panušková, Astrologické rukopisy: Od poučení k reprezentaci, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, Praha 2020, s. 196–223.

Klára Mezihoráková – Lenka Panušková – Jan Dienstbier, Ženské kláštery a jejich obrazy, in: ibidem, s. 130–141.

Lenka Panušková – Kateřina Kubínová – Milada Studničková, Biblická typologie v obrazech, in: ibidem, s. 532–553.

Gott mit Zirkel und Waage: Die Zeitauffassung aufgrund zweier angelsächsischer Miniaturen, in: Elisabeth Vavra (ed.), Die Welt und Gott – Gott und die Welt? Zum Verhältnis von Religiosität und Profanität im „christlichen Mittelalter“, Heidelberg 2019, s. 99–112.

Lenka Panušková (ed.), The Velislav Bible: Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press 2018.

Lenka Panušková, Die Vorliebe König Wenzels IV. für Astronomie und Astrologie. Was steht hinter den Diagrammen des Codex Clm 826?, in: Milada Studničková – Maria Theisen (edd.), Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375–1450), Praha 2018, s. 82–97.

Lenka Panušková, Die astrologischen Handschriften Wenzels IV. als Medium der Herrscherlegitimation, in: Martin Bauch – Julia Burkhardt – Tomáš Gaudek – Václav Žůrek (edd.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (13081437). Köln – Weimar – Wien 2017, s. 305–324.

Lenka Panušková, Die Mühle in der Bildtheologie des Mittelalters, in: Martina Maříková – Christian Zschieschang (edd.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Osteuropa, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, s. 99–118.

Lenka Panušková – Klára Benešovská, Zlatnictví, klenoty, relikviáře, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014, s. 543–546 a 551–558. 

Lenka Panušková, Ikonografie planet, in: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3, Praha 2013, s. 257–293.

Lenka Panušková, Michael Scot´s Liber de signis et imaginibus celi in Codex Cusanus 207: Eine kunsthistorische Analyse, in: Rudolf Simek (ed.), Johannes von Gmunden: Zwischen Astronomie und Astrologie (= Studia Medievalia Septentrionalia, Bd. 22), Wien 2012, s. 151–160.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII