CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

ASEP - výsledky publikační činnosti pracovníků AV ČR

Výsledky publikační činnosti pracovníků AV ČR

Publikační činnost pracovníků ÚDU je evidována v databázi ASEP, retrospektiva záznamů je od r. 1994. Lze vyhledávat podle následujících kritérií: autor, ústav AV ČR, rok vydání, druh výsledků, země vydání aj.

Zpracovatelky ASEP: Mgr. Veronika Ježková (Ústav dějin umění AV ČR); Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D. (muzikologie)
e-mail: vjezkova@udu.cas.cz ; kratochvilova@udu.cas.cz

Analytika ASEP - Nadstavba databáze ASEP, která slouží pro zobrazení analytických přehledů a statistik výstupů pracovníků ÚDU uložených v databázi ASEP (počty záznamů, přehled oddělení, přehled periodik, přínos autorů, projekty ústavu atp.).

Formuláře pro hlášení údajů do ASEP (formát xls):

xlsx A1 Abstrakt z periodika xlsx A2 Abstrakt ze sborníku xlsx B Monografie kniha jako celek xlsx C K Konferenční příspěvek (zahraniční tuzemská konference) xlsx E Elektronický dokument audiovizuální tvorba xlsx G H Konferenční sborník (zahraniční tuzemská konference) xlsx I Interní tisk xlsx J Článek v odborném periodiku xlsx L1 Normy právní předpisy směrnice xlsx L2 Specializované mapy s odborným obsahem xlsx L3 Uplatněná certifikovaná metodika památkový postup xlsx L4 Software xlsx L5 Specializovaná veřejná databáze xlsx M Část monografie knihy (kapitola) xlsx N Článek v novinách xlsx O Ostatní výsledky xlsx R1 Recenze z periodika xlsx R2 Recenze ze sborníku xlsx T1 Překlad z periodika xlsx T2 Překlad ze sborníku xlsx T3 Překlad knihy xlsx U Uspořádání akce (konference workshop výstava)