CZ EN
   
 
Kristina Uhlíková

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.

Oddělení dokumentace

tel: +420 221 183 518
e-mail: uhlikova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení dokumentace.

Kristina Uhlíková studovala dějiny umění (Mgr. 1999) a archivnictví (Bc. 1997) na FF UP v Olomouci. Studia završila doktorátem na FF UK v Praze (2009). Od roku 2000 pracuje v odd. dokumentace ÚDU AV ČR nejprve jako odborný pracovník, posléze po dokončení doktorátu jako vědecký pracovník. Spravuje písemné fondy archivní povahy uložené v tomto oddělení. Zaměřuje se na dějiny československé památkové péče, historiografii dějin umění, provenienční výzkum a české kulturní dějiny 2. poloviny 19. a 20. století. Zabývá se také edičním zpřístupňováním historických vědeckých textů. Byla hlavní řešitelkou grantového projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu (NAKI II). Podílí se na projektu Výzkum středověkého sochařství a malířství Pardubického kraje. Osobnost architekta Františka Schmoranze st. a regotizace staveb a jejich vnitřního vybavení v rámci regionu (Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kristina Uhlíková, Památková péče v zemi dvojího lidu: Česká a německá památková péče v Čechách, Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 30, Bratislava 2020, s. 95–107.

Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil II., Bezirk Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl II., Okres Litoměřice, edd. Jana Chadimová – Martin Barus – Kristina Uhlíková), Fontes historiae artium XVIII, Praha 2019

Kristina Uhlíková (ed.) – Dita Homolová – Jitka Císařová – Petr Janák – Ivo Habán – Martin Bakeš – Jan Uhlík – Šárka Radostová – Kateřina Nora Nováková – Petra Šťovíčková – Marcela Strouhalová – Filip Suchomel – Jaroslav Kuntoš – Ivan Prokop Muchka – Petra Trnková,Konfiskované osudy / Konfiszierte Schicksale. Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer, Praha 2019.

Kristina Uhlíková, Čas pověřenců. Působení osobností angažovaných v záchraně movitých památek v období bezprostředně po skončení 2. světové války zvláště v severních a severozápadních Čechách. Zprávy památkové péče78, 2018, č. 3, s. 187–202.

Kristina Uhlíková (ed.) – Dita Jelínková Homolová – Jitka Císařová – Jan Uhlík, Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, Praha 2017.

Kristina Uhlíková, Der Umgang mit den beschlagnahmten Kunstwerken aus Schlössern des ehemaligen Herrscherhaus Habsburg-Lothringen – ein Dilemma für die junge Tschechoslowakische Republik nach 1918, in:Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 70, 2016, Heft 1/2, s. 232–245.

Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice, Kristina Uhlíková – Jana Chadimová – Martin Barus (edd.), Fontes historiae artium XVI., Praha 2015.

Kristina Uhlíková, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny, Zprávy památkové péče 74, 2014, č. 4, s. 283–292.

Karl Friedrich Kühn, Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland, Edice nedokončeného rukopisu, Kristina Uhlíková (ed.), Fontes historiae artium XV, Praha 2013.

Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878–1939), Praha 2010.

Aktuální projekty:

Výzkum středověkého sochařství a malířství Pardubického kraje. Osobnost architekta Františka Schmoranze st. a regotizace staveb a jejich vnitřního vybavení v rámci regionu (Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, R300331701, 2018–2019) – členka řešitelského týmu

Erich Tursch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Saaz, / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Žatec, edd. Kristina Uhlíková – Jana Kuprová

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII