CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Stáže v Ústavu dějin umění

Nabídka stáží:

Stáže jsou určeny pro studenty dějin umění a příbuzných oborů. Zájemce o stáž nejprve osloví konkrétního odborného pracovníka (jednu z odpovědných osob), pod jehož vedením by chtěl stáž v ÚDU absolvovat. Spolu s ním zformulují obsahovou náplň a časový rozvrh budoucí práce. Zvolený odborný pracovník bude garantovat, že stážista bude mít přidělené pracovní místo a práci, která bude pravidelně konzultována a ve stanovené formě a termínech odevzdávána. Zvolený odborný pracovník zajistí stážistovi potřebné vstupy a povolení. Po splnění těchto požadavků ÚDU oficiálně přijme dobrovolníka ke krátkodobé stáži, sjedná mu pracovní pojištění a nakonec vystaví doklad o absolvování stáže.