CZ EN
   
 
Roman Dykast

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Oddělení muzikologie

tel: +420 220 303 930
e-mail: dykast@udu.cas.cz

Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení muzikologie, vedoucí redaktor časopisu Hudební věda.

Roman Dykast vystudoval obor hudební věda na FF UK (Mgr. 1987, PhDr. 1990), interní vědeckou přípravu (doktorské studium) absolvoval na katedře estetiky FF UK (CSc. 1994). Habilitoval se na Hudební fakultě AMU v Praze (Doc. 2007). V letech 1991–2016 pedagogicky působil na Hudební fakultě AMU v Praze na katedře teorie a dějin hudby. Na katedře estetiky FF UK od roku 1996 přednášel nejprve externě a od roku 2012 až do současnosti v interním polovičním pedagogickém úvazku. Pedagogicky působil také na Fakultě humanitných vied Žilinskej univerzity v Žilině (2017–2018) a Fakultě umění Ostravské univerzity (2017–2019). Od roku 2019 je vedoucím oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i. a vedoucím redaktorem časopisu Hudební věda. Odborně se zaměřuje na témata z oblasti dějin hudební estetiky, hudební teorie a zpřístupňování dobových kompozičních pojednání v kritických komentovaných edicích jejich překladů.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Roman Dykast, Imitační koncepce hudby jako jedné z „krásných uměn“ ve francouzské klasicistní estetice, in: Živá hudba 9, 2018, s. 96–111.

Roman Dykast, Antonín Rejcha – Pojednání o kontrapunktu, Praha 2016.

Roman Dykast, Antonín Rejcha – Pojednání o harmonii, Praha 2014.

Roman Dykast, Antonín Rejcha – Pojednání o melodii, Praha 2012.

Roman Dykast, Otakar Zich – Aesthetic and Artistic Evaluation,in: Estetika. The Central European Journal of Aesthetics,  2009, XLVI /II/, č. 2, s. 179-188.

Roman Dykast, Antonín Rejcha – Hudba jako ryzí citové umění, Praha 2009.

Roman Dykast, Hudba v Diderotově a d'Alembertově Encyklopedii, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, Musicologica Olomucensia, 2007, 9, s. 87-98.

Roman Dykast, Harmonie a melodie. Hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století, Praha 2007.

Roman Dykast,Hudba věku melancholie, Praha 2005 + 1 CD.

Roman Dykast – Jan Vičar, Hudební estetika, Praha1998, 2002.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII