CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Rada pracoviště dozorčí rada

Rada pracoviště

předseda: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno
místopředsedkyně: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.

členové:
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., FF MU Brno
PhDr. Martin Mádl, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Dalibor Prix, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., FF UP Olomouc

tajemnice:
Mgr. Helena Dáňová, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i. 


Dozorčí rada

předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (AR AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
místopředsedkyně: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (ÚDU AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022

členové:
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (Galerie výtvarných umění Cheb) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (ARÚP AV ČR) – funkční období 21. 6. 2017 – 20. 6. 2022

tajemnice:
Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.