CZ EN
   
 
Ivo Purš

Mgr. Ivo Purš, Ph.D.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 564
e-mail: purs@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění raného novověku.

Ivo Purš studoval dějiny umění na FF UK (Mgr. 1998); titul Ph.D. získal tamtéž (2011). Od r. 2001 je zaměstnancem ÚDU. Zaměřuje se na výtvarné umění pozdní renesance a manýrismu, alchymickou ikonografii v rámci dějin kultury a vědy 16. století, na ilustrace v předvědecké a vědecké literatuře 16. a 17. století, historické knižní sbírky. Příležitostně se uplatňuje jako publicista se zaměřením na památkovou péči a dějiny umění. V letech 2004 až 2018 byl řešitelem celkem čtyř grantových projektů GAAV a GAČR.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Ivan Muchka – Ivo Purš – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová, The Star. Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague, Praha 2017.

Ivo Purš – Martin Žemla (eds.), Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha. Praha 2017.

Ivo Purš – Vladimír Karpenko (eds.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016.

Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (eds.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, I. a II. svazek, Praha 2015.

Ivo Purš, Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory" in Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae, in: Tomáš Nejeschleba – Jiří Michalík (eds.), Latin Alchemical Literature of Czech Provenance, Olomouc 2015, s. 50–89.

Ivo Purš, Jaroš Griemiller a jeho „růženná zahrada filozofská“. Zdroje, struktura a symbolika, in: Rosarium philosophorum 1578. Růženná zahrada filozofská / Jaroš Griemiller z Třebska. Praha 2015, s. 249–349.

Ivo Purš, Alchemie, Astrologie und Naturerkenntnis im Umfeld der letzten Herren von Rosenberg, in: Martin Gaži – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec (Hgg.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2011, s. 252–265.

Ivo Purš – Vladimír Karpenko, Die Alchemie und der Prager Hof Kaiser Rudolfs II., in: Petra Feuerstein-Herz – Stefan Laube (Hrsg.), Goldenes Wissen. Die Alchemie – Substanzen, Synthesen, Symbolik, Wiesbaden 2014, s. 129–138.

Ivo Purš, Alchymie, astrologie a poznávání přírody v prostředí posledních pánů z Rožmberka, in: Martin Gaži – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec (eds.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 286–293.

Ivo Purš – Milada Studničková, Kutnohorská iluminace, Kutná Hora 2010.

Ivo Purš, Anselmus Boëtius de Boodt, Pansophie und Alchemie, Acta Comeniana 18 (2004), s. 43–90.

Aktuální projekty:

Alchymické laboratorium ve výtvarném umění, 2019–2021 (GA ČR, 19-02080S) – řešitel

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII