CZ EN
   
 
Petr Kratochvíl

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 504
e-mail: kratochvil@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění 19.–21.století.

Petr Kratochvíl vystudoval obor filosofie a psychologie na FF UK (1974), obhájil titul CSc. (1990) v oboru dějiny umění na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Docentem v oboru Dějiny architektury a teorie památkové péče (FA ČVUT, 2009) a profesorem pro tentýž obor (FA ČVUT, 2014). V Ústavu dějin umění AV ČR (dříve ÚTDU ČSAV) zaměstnán od r. 1986, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TUL. Věnuje se dějinám moderní a současné architektury a urbanismu, v posledních letech se zaměřuje především na aktuální problémy tvorby městského veřejného prostoru.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Petr Kratochvíl – Dan Merta – Klára Pučerová (eds.), Estetika udržitelné architektury (kat. výst.), Praha 2020.

Petr Kratochvíl (ed.), Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín, Praha 2018.

Petr Kratochvíl, Tragédie avantgardy (společně s Tomášem Winterem); EXPO 58; Texturální projevy II: brutalistická architektura (společně s Rostislavem Šváchou); Staré a nové; Architektura a technika; EXPO 70 (společně s Vojtěchem Lahodou); Konfrontace s postmodernou (společně s Tomášem Winterem); Za hranicemi (společně s Tomášem Winterem); Staré a nové II, in: Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Řevnice 2017, s. 852-854; 855-857; 868-871; 874-877; 878-880; 881-883; 903-905; 906-908; 916-918.

Petr Kratochvíl – Dan Merta, Veřejný prostor CZ – Krajina města (kat. výst.), Praha 2017.

Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor, Praha 2015.

Petr Kratochvíl, Současná česká architektura a její témata, Praha 2011.

Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české Architektura, Praha 2009.

Petr Kratochvíl, Zelená architektura (kat. výst.), Praha 2008.

Petr Kratochvíl, Architektura sedmdesátých a osmdesátých let; Čeští architekti v zahraničí; Architektura 1989–2000, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958/2000, Praha 2007, s. 386–427, 877–901.

Petr Kratochvíl– Peter Cook, In/Exterior – The Works of Eva Jiricna, Praha 2005.

Petr Kratochvíl – Pavel Halík, Contemporary Czech Architecture 19891999, Praha 2000.

Aktuální projekty:  

Město jako prostor kultury (Strategie AV 21) – koordinátor projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII