CZ EN
   
 
Kateřina Dolejší

Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.

Oddělení uměleckohistorické topografie v Brně

tel: +420 532 290 264
e-mail: dolejsi@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení uměleckohistorické topografie, pracoviště v Brně.

Kateřina Dolejší studovala dějiny umění na FF MU (Ph.D. 2014), historii a latinský jazyk a literaturu na FF MU (Mgr. 2002). Od roku 2003 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR, v. v. i., se zaměřením na uměleckou topografii, emblematiku, staré tisky a edice latinských pramenů k dějinám umění. Podílí se na dokončení edice Umělecké památky Moravy a Slezska.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kateřina Dolejší, Deklamace Dramaticus Emblematismus, aneb jedna nevydařená slavnost olomouckých jezuitů z roku 1694, in: Zuzana Macurová – Tomáš Valeš (eds.), Od objevu k interpretaci: Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, Brno 2020, s. 179–196.

Kateřina Dolejší, The Pearl of the Orient: Xaverian Emblems in a Jesuit Book of 1663 from Olomouc, in: Mara R. Wade (ed.), Emblematica. Essays in Word and Image, Vol. 2, Droz, Geneva 2018, s. 247–296.

Kateřina Dolejší [2 katalogová hesla Nedvězí a Nové Mlýny], in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I, (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina), Artefactum, Praha 2018, s. 91–105; 107–119.

Kateřina Dolejší (reviev), Peter M. Daly and G. Richard Dimler, S. J. The Jesuit Emblem in the European Context. in: Mara R. Wade (ed.), Emblematica. Essays in Word and Image, Vol. 2, Droz, Geneva 2018, s. 367–371.

Kateřina Dolejší, [2 katalogová hesla Nicolaus Avancini (1611–1685) Pietas victrix a Antonius Freindt (kolem 1664–1727) podle Ferdinanda Nabotha (kolem 1664–1714) Dvojí Triumf: Slavobrána olomouckých jezuitů], in: Kateřina Fajtlová – Miroslav Kindl (eds.), Koně v piškotech: slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017, s. 82–84; 191–192.

Kateřina Dolejší, Dvojí Triumf. Slavobrána olomouckých jezuitů, Opuscula historiae artium 65, č. 1, 2016, s. 34–55.

Kateřina Dolejší – Leoš Mlčák – Jakub Potůček, Průvodce Olomoucí. Umělecké památky města, Olomouc 2016, 2. vydání.

Kateřina Dolejší, Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663, in: Pavel Štěpánek (ed.), Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích, Olomouc 2014, s. 66–76.

Kateřina Dolejší, Arcibiskupské rezidence Hukvaldy, Frýdlant nad Ostravicí a Skalička, in: Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentovaného muže. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2012, s. 54–61.

Kateřina Dolejší – Leoš Mlčák, K dějinám Olomouckého hradu ve 12. až 16. století, in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010, s. 113–130.

Aktuální projekty:

Umělecké památky Moravy a Slezska 3. O/P – spolueditorka

Umělecké památky Moravy a Slezska 4. R/Ž – členka autorského týmu

Emblems on European Stage (XVIth XVIIIth C) – členka autorského týmu.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII