CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Stipendium Kateřiny Duškové

Stipendium Kateřiny Duškové

Studia Rudolphina. Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. poskytuje od roku 2005 studijní pobyt „in memoriam Kateřiny Duškové“, mladé kolegyně, která tragicky zahynula na samém prahu své vědecké dráhy. Tento pobyt na půdě Ústavu dějin umění AVČR v Praze, financovaný ze sponzorských darů, je určen zahraničním i domácím studentům, popř. začínajícím badatelům, kteří se zabývají uměleckohistorickou problematikou doby Rudolfa II. Předpokládaná délka pobytu je 2–3 týdny. Centrum poskytuje ubytování zdarma a finanční podporu odpovídající finančním pravidlům platným v České republice. Od stipendisty se očekává závěrečná zpráva a interní diskuse o dosažených výsledcích, s možností jejich následného publikování v Bulletinu Studia Rudolphina.

Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého roku. CV, bibliografii a dvoustránkový projekt zašlete na adresu:

Studia Rudolphina, Ústav dějin umění AVČR, Husova 4, 110 00 Praha 1.

Kontakt: Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.

Dosavadní držitelé a jejich témata: