CZ EN
   
 
Matěj Kruntorád

Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D.

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 778 712 464
e-mail: kruntorad@udu.cas.cz

Vědecký pracovník, Oddělení umělecko-historické topografie, pracoviště v Brně.

Matěj Kruntorád studoval dějiny umění na FF MU (Ph.D. 2019). Od roku 2012 pracuje na částečný úvazek v Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Brně. Podílí se zde na zpracování stavebně-historických průzkumů, operativních průzkumů a dokumentace a výzkumné činnosti v souvislosti s nemovitými kulturními památkami a mobiliárními fondy státních hradů a zámků. Od října 2018 na zkrácený úvazek pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd, v.v.vi., v oddělení umělecko-historické topografie. Zpracovává hesla do 4. svazku Uměleckých památek Moravy a Slezska (R/Ž).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád, Madona velkomeziříčská mezi reformací a restaurováním, Umění / Art LXVII, 5, 2019, s. 440–450.

Matěj Kruntorád, Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě, Průzkumy památek XXVI/1, 2019, s. 103–110.

Matěj Kruntorád – Jana Malaníková, Hospodářský dvůr v Alinkově ve světle výsledků stavebně-historického průzkumu, Jižní Morava 54, 2018, s. 241–265.

Matěj Kruntorád, Restaurování díla Mistra Pavla z Levoče bratry Kotrby, in: Mária Novotná (ed.), Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Levoča 2018, s. 101–111.

Matěj Kruntorád, „Já mám pouze jedno přání, totiž, aby náš kostel byl opravdu krásný.“ Renovace kostela sv. Vavřince v Olešnici, Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela 19, 2017, s. 46–63.

Matěj Kruntorád, Kopie a faksimile děl Mistra Pavla z Levoče a jejich funkce / Copies and facsimiles of the works of Master Paul of Levoča and their functions, in: Dušan Buran (ed.), Originál & kópia v múzeu. Zborník zo seminára a diskuzného fóra / Original & Copy in the Museum. Proceeding of the Conference and Discussion Forum. Bratislava 2015, s. 3–18.

Matěj Kruntorád, Zámek Hajany a jeho stavební vývoj, Průzkumy památek XXII/1, 2015, s. 120–132.

Matěj Kruntorád, [hesla], in: Lenka Kalábová – Michal Konečný (eds.), Dlouhá cesta za krásou. Průvodce výstavou na hradě Pernštejně, Kroměříž 2014.

Matěj Kruntorád, Originál a faksimile Olivetské hory v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy 304, 2012, s. 18–27.

Matěj Kruntorád, Torzo Ukřižovaného z Polné, Opuscula historiae artium 61/1, 2012, s. 50–57.

Aktuální projekty:

Umělecké památky Moravy a Slezska – člen týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII