CZ EN
   
 
Marie Platovská

PhDr. Marie Platovská

Oddělení uměleckohistorické topografie

tel: +420 221 183 508
e-mail: platovska@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umělecko-historické topografie.

Marie Platovská studovala dějiny umění a etnografii na FF UK (PhDr. 1981). V letech 1979–1994 jako odborná redaktorka v nakladatelství Odeon, v roce 1993 jako odborná pracovnice NM Praha a PNP Praha v uměleckých sbírkách a v letech 1993–1996 výkonná redaktorka časopisu Umění / Art. Od roku 1994 jako vědecká pracovnice v Ústavu dějin umění AV ČR v oddělení umělecko-historické topografie, kde se mimo jiné podílela na projektech Umělecké památky Prahy. Nové Město a Vyšehrad (II); Malá Strana (III); Velká Praha MŽ (vše GAČR). Podílí se na výzkumu a následné publikaci Umělecké památky Moravy a Slezska (GA ČR) a projektu NAKI Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Marie Platovská, Myslov čp. 2, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – Vybrané stavby, Praha 2019, s. 51–62.

Marie Platovská, Rudník čp. 153, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – Vybrané stavby, Praha 2019, s. 101–112.

Marie Platovská, Polnička, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I, Praha 2018, s. 75–90.

Marie Platovská, Polnička, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I, Praha 2018, s. 121–136.

Marie Platovská, Nusle a Pankrác, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 1, Praha 2017, s. 127–629.

Marie Platovská, Vinohrady, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 2, Praha 2017, s. 859–1048.

Marie Platovská, Vokovice, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 2, Praha 2017, s. 1077–1098.

Marie Platovská (koeditorka s Taťánou Petrasovou), Tvary formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury/ Shapes – forms – ideas. Studies and essays on the history and theory of architecture, Praha 2013.

Marie Platovská (editorka a spoluautorka) (Klára Benešovská – Lukáš Beran – Hana Hermanová – Ludmila Hůrková – Šárka Koukalová – Patrik Líbal – Taťána Petrasová – Petr Kratochvíl – Pavel Vlček – Michal Zlámaný), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011.

Marie Platovská (koeditor Rostislav Švácha), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2. 1958–2000, Praha 2007.

Marie Platovská (koeditor Rostislav Švácha), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958, Praha 2005.

Marie Platovská, Josef Gočár. U Černé Matky Boží, Praga, Momenti Di Architettura Moderna, Milano 2000.

Aktuální projekty:

Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI II: DG16P02H02H023 (2016–2020) (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební) – spoluřešitelka.

Umělecké památky Moravy a Slezska, IV (GA ČR) – spoluřešitelka (Žďársko)

Identifikace a zařazení plánů pro oddělení Dokumentace v rámci Strategie21 AV ČR

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII