CZ EN
   
 
 Petra Trnková

Mgr. Petra Trnková, Ph.D.

Oddělení dokumentace

tel: +420 776 679 484
e-mail: trnkova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení dokumentace, kurátorka sbírky fotografií, vedoucí Centra pro výzkum fotografie.

Petra Trnková vystudovala dějiny umění a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr. 2001, Ph. D. 2008). Od roku 2009 je vědeckou pracovnicí ÚDU AV ČR a kurátorkou fotografické sbírky Oddělení dokumentace, od jara 2018 také vede Centrum pro výzkum fotografie. V letech 2019–2020 byla MSCA Fellow v Photographic History Research Centre v Leicesteru (UK), 2010–2013 působila na Semináři dějin umění FF MU jako odborná asistentka. Specializuje se na výzkum fotografie 19. století, aktuálně se zabývá výzkumem počátků fotomechanického tisku.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Petra Trnková, Unbearable (and Irresistible) Charm of Duplicates, in: Julia Bärnighausen – Costanza Caraffa – Stefanie Klamm – Franka Schneider – Petra Wodtke (edd.), Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo-Archives in the Humanities and Sciences, Berlin 2019, s. 245–260.

Petra Trnková, Photography in 1848: Five Case Studies from Central Europe, History of Photography 43, 2019, č. 3, s. 233–250.

Kateřina Bečková – Miroslava Přikrylová – Petra Trnková, Nejstarší fotografie Prahy 1850–1870 / The Earliest Photographs of Prague 1850–1870, Praha 2019.

Petra Trnková, Les photographes au service de l’aristocratie. Représentation visuelle du domaine des Buquoy à l’époque du comte Georg Johann Heinrich Longueval de Buquoy (milieu du XIXe siècle), Austriaca – Cahiers Universitaires d’Information sur l’Autriche 41, 2016, s. 17–46.

Petra Trnková (ed.), Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy’s Romantic Order / Krajina – sídlo – obraz. Romantický řád Jiřího J. J. Buquoye, Praha 2015.

Petra Trnková, Archäologischer Frühling. Aufnahmen historischer Baudenkmäler in Böhmen, in: Monika Faber (ed.), Andreas Groll. Wiens erster moderner Fotograf (1812–1872), Salzburg 2015, s. 237–245.

Petra Trnková, The Beginnings of Photography in Central Europe: Friedrich Franz and the First Daguerreotypes in Brno, History of Photography 39, 2015, č. 2, s. 121–141.

Petra Trnková, Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století – příklady z českých a moravských sbírek, Brno 2013.

Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix: Revealing a photographic archive, Praha 2011.

Petra Trnková, Fotografie po „dějinách umělecké fotografie“, in: Marta Filipová – Matthew Rampley (edd.), Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace, Brno 2008, s. 93–110.

Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. Umělecká fotografie a česko-němečtí fotoamatéři, 1890–1914, Brno 2008.

Aktuální projekty:

Photomechanical Printing in Europe in the mid-19th Century: History, theory, visual culture, science and the international network in the 1840s–1860s, H2020, MSCA Fellowship, 2019–2020 - řešitelka projektu

Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, GA ČR, 2017–2019, reg. č. 17-00682S - řešitelka projektu

Katalogizace a digitalizace sbírky fotografií Odd. dokumentace ÚDU AV ČR

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII