CZ EN
   
 
Beket Bukovinská

PhDr. Beket Bukovinská

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 513
e-mail: bukovinska@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění raného novověku.

Vědecká pracovnice ústavu Oddělení umění raného novověku se zaměřením na umělecké řemeslo na dvoře Rudolfa II. V ústavu působí od roku 1970, od roku 1990 ve funkci organizačního tajemníka ústavu a 1994–2012 jako tajemník pro oblast vědeckých informací a zástupce ředitele. V sedmdesátých letech spolupracovala na II. svazku Dějin českého výtvarného umění, podílela se na výstavě Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. v Essenu a ve Vídni (1988) a je spoluautorkou publikace Kunst am Hofe Rudolfs II. (1988, též česky a francouzsky). Podílela se na koncepci a realizaci mezinárodní výstavy Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a residenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (1997), a byla kurátorkou expozice Umělecké řemeslo a kunstkomora a autorkou textů v katalogu. V návaznosti na výstavu v letech 1997–1998 řešila grantový projekt Rudolf II. Praha a svět mezinárodní konference a sborník příspěvků. V roce 2000 iniciovala vznik výzkumného centra Studia Rudolphina, které vedla do roku 2019. Spolu s Lubomírem Konečným založila a do roku 2010 editovala stejnojmenný bulletin. V rámci centra organizuje mezinárodní projekty na téma císařský dvůr Rudolfa II. a panovnické dvory střední Evropy (München/Prag um 1600 a Dresden/Prag um 1600).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Kunstkammer Ferdinands I.: viele Fragen, wenige Antworten, in: Studia Rudolphina, Sonderheft 2, Dresden–Prag um 1600, Beket Bukovinská Lubomír Konečný (edd.), 2018, s. 69–86.

Die Kunstkammer Rudolfs II. – Entstehung, Niedergang, Wiederentdeckung, in: Das Haus Habsburg und die Welt der fürstlichen Kunstkammern im 16. und 17. Jahrhundert, [Schriften des Kunsthistorischen Museums Bd. 15], hrsg. von Sabine Haag, 2015, S.229–253.

Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius, RIHA Journal, 2015, s. 1–18.

Co v Uměleckém měsíčníku nenajdete, in: Tomáš Winter, Lenka Bydžovská, Pavla Machlíková a Taťána Petrasová (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění, Praha 2015, s. 150–159.

Die Kunstkammer Rudolfs II.: Umriss der Forschungsgeschichte und Bibliographie, Studia Rudolphina 7, 2007, s. 143–167.

The Known and Unknown Kunstkammer of Rudolf II, in: Helmar Schramm – Ludger Schwarte – Jan Lazardzig (edd.), Collection, Laboratory, Theater. Scenes of Knowledge in the 17th century, Berlin – New York, Walter de Gruyter 2005, s. 199–227 (Theatrum Scientiarum, 1).

Pierre dure, matière tendre. Quelques remarques à propos du bassin en jaspe sanguin de Rodolphe II, in: Daniel Alcouffe (ed.), Les vases en pierres dures. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le service culturel le 9 juin 2001,Paris, La documentation Francaise, Musée du Louvre 2003 (Conférences et colloques Louvre), s. 115–138.

Zum Exotica-Bestand der Kunstkammer Rudolfs II. in Prag, Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien 3 (Exotica. Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern der Renaissance), 2001, s. 205–219.

(&Lubomír Konečný) Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdoms in Prag, in: Renate Eikelmann – Annette Schommers – Lorenz Seelig (edd.),Studien zur europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts. Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001, München, Hirmer Verlag 2001, s. 15–38.

Die Sammlungen Rudolfs II. in Prag – eine wichtige Quelle für die Erforschung der früher Neuzeit in Europa, in: De Tsjechische Republiek en de Europese Cultuur. Acta van het colloquium georganiseerd in samenwerking met de Academie van de Tsjechische Republiek, 5 mei 1999, Brussels, Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor wetenschappen en kunsten 2000, s. 15–26 (Studia Europea, 7).

The Kunstkammer of Rudolf II: Where it Was and What It Looked Like in: Eliška Fučíková, James M. Bradburne, Jaroslava Hausenblasová, Lubomír Konečný, Ivan Muchka a Michal Šroněk (edd.), Rudolf II and Prague. The Imperial Court and Residential City as the Cultural and Spiritual Heart of Central Europe, [sv. 1], (exh.cat.), Prague, Prague Castle Administration – London, Thames and Hudson – Milan, Skira Editore 1997, 392 s., s. 199–208.

Aktuální projekty:

Příprava publikace Kunstkomora císaře Rudolfa II.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII