CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Fototéka a fotoateliér

Fototéka a fotoateliér je servisním oddělením, které produkuje, uchovává a zprostředkovává dokumentační fotografie uměleckých děl. Ve fondech tohoto oddělení se v současnosti nachází přes 140 000 zaevidovaných položek. Poskytuje služby jak zaměstnancům ústavu, tak širší odborné veřejnosti. Fotografie jsou využívány především pro publikační, výstavní i studijní účely.

Oddělení se v posledních letech podílí na programu NAKI II Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, veřejně prezentovaném pod zkratkou SUDEK PROJECT. Projekt zpracovává ve fototéce uloženou pozůstalost fotografií Josefa Sudka, zaměřenou na dokumentaci uměleckých děl a zajišťuje její restaurátorské ošetření, nové uložení, digitalizaci a uměleckohistorický výzkum.

Fotoateliér je tvůrčí a servisní dílnou, která vytváří originální ateliérová, interiérová a exteriérová fotografická díla a zajišťuje fotografickou dokumentaci činnosti ústavu. Je vybaven profesionální fotolaboratoří pro zpracování černobílých fotomateriálů a přístroji k digitalizování starších fotografií a sbírkových předmětů z fondů ústavu. Fotografové jsou také zapojeni do aktuálně řešených grantů: „Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (GAČR)“, „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II)“, „Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II)“, „Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II)“, „Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu (NAKI II)“.

xlsx Ceník služeb
LIDÉ