CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Písemné prameny

Ústav dějin umění AV ČR spravuje a zpřístupňuje 43 fondů archivní povahy. Jedná se zejména o pozůstalosti uměleckohistorických institucí a významných představitelů oboru. Většina fondů je zpřístupněna podrobnými inventáři, databázemi a dalšími pomůckami.

Databáze fondů

Možnost studia: badatelna oddělení dokumentace

Pomůcky:

průvodce fondy – ke stažení níže,

starší strojopisné inventáře - prezenčně v badatelně,

zdigitalizovaná část starších inventářů – odkazy v databázi fondů

pdf Průvodce fondy