CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Knihovna ÚDU

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR byla založena v roce 1953 a je specializovanou odbornou knihovnou se zaměřením na dějiny, teorii a metodologii výtvarného umění a příbuzné obory (architektura, estetika, historie, pomocné vědy historické). Do fondu je začleněna knihovna Archeologického institutu N. P. Kondakova, část knihovny Zdeňka Wirtha a Josefa Cibulky. V současné době má knihovna cca 90 000 svazků knih, výstavních katalogů a periodik.  Součástí knihovny je pracoviště bibliografie.

Významně je ve fondu zastoupena zahraniční literatura, kterou získáváme nákupem, výměnou a prostřednictvím darů. Mezi významné partnery a dárce patří zejména International Foundation for Art Research (New York), od které knihovna v roce 1990 získala 76 svazků soupisu světových grafických sbírek The Illustrated Bartsch. Díky podpoře Samuel H. Kress Foundation docházejí průběžně další vyšlé svazky, v roce 2019 obsahuje soubor již 112 svazků.

Knihovna poskytuje prezenční i absenční výpůjčky knih pracovníkům ÚDU AV ČR a dalším uživatelům z řad studentů a odborné veřejnosti.

Základní oborová literatura a část fondu časopisů jsou k dispozici ve studovně ve volném výběru. Část fondu je uložena v depozitáři v Jenštejně, tyto knihy je nutno předem objednat, objednávky vyřizujeme do 2 pracovních dnů.

Knihovna používá knihovní systém Aleph, záznamy jsou k dispozici také v Souborném katalogu ČR. Starší část fondu získaná v letech 1953 – 1998 je dostupná v naskenovaném lístkovém katalogu knih a periodik. V současné době probíhá s podporou programu VISK 5 Retrokon převod lístkového katalogu do systému Aleph. Periodika jsou zařazena také do Souborného katalogu ČR – Seriály (pro přehled titulů je třeba zadat siglu vlastníka dokumentu: ABB048).

Knihovna je vybavena dvěma počítači, samoobslužnou barevnou kopírkou s tiskárnou a samoobslužným skenerem. Práci s vlastním notebookem umožňuje wifi připojení ve studovně. Poskytuje také přístup do elektronických zahraničních odborných databází.

Knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční službu všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu.

Ve studovně je možné v otevíracích hodinách zakoupit publikace vydané nakladatelstvím ÚDU Artefactum (platba pouze v hotovosti).

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem, který naleznete níže v PDF.

Služby

Knihovna zajišťuje prezenční i absenční výpůjčky knih a prezenční výpůjčky periodik pro pracovníky Ústavu dějin umění a další uživatele z řad odborné veřejnosti a studentů. K dispozici je internet, wifi připojení, přístup k vybraným databázím, kopírka a skener.

MVS - meziknihovní výpůjční služba je poskytována všem knihovnám v ČR prostřednictvím Souborného katalogu nebo na základě písemné žádosti, e-mail: nepalova@udu.cas.cz.

Reprografické služby jsou poskytovány pro vlastní potřebu uživatelů. K dispozici je samoobslužná barevná tiskárna a skener. Poplatky za zhotovené kopie jsou uvedeny v Ceníku služeb a poplatků.

Kontakty

Knihovna Ústavu dějin umění

Husova 4, Praha 1
T.: + 420 221 183 523 (524, 525)
e-mail: knihovna@udu.cas.cz

Otevírací doba

Po 10.00–16.00
Út 10.00–16.00
Čt 10.00–16.00
Pá 10.00–16.00

Letní otevírací doba červenec - srpen

Po 12.00–16.00
Čt 12.00–16.00

pdf Knihovní řád
LIDÉ
Sabina Adamczyková Sabina Adamczyková

+420 221 183 523, +420 221 183 549
adamczykova@udu.cas.cz