CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Muzikologická knihovna

Muzikologická knihovna a bibliografie funguje jako základní knihovna se specializovaným fondem pro pracovníky ústavu a odbornou veřejnost. Shromažďuje v úplnosti aktuální tuzemskou monografickou i časopiseckou produkci pro obor hudební věda a aktivně doplňuje publikace starší. Zahraniční publikace jsou doplňovány v souvislosti s aktuálně řešenými badatelskými úkoly. Souběžně s fondem knižním a časopiseckým je výběrově doplňován i fond hudebnin a fond zvukových nosičů. Knihovna aktuálně disponuje cca 36 000 knihovními jednotkami.

Je zapojena do meziknihovní výpůjční služby včetně služby mezinárodní.

Zajišťuje zpracování publikací knihovnickým systémem Aleph a záznamy o svém fondu poskytuje do Souborného katalogu ČR.

Shromažďuje a edituje informace pro databáze ASEPRIV o publikační činnosti muzikologů zaměstnaných v Ústavu dějin umění AV ČR.

Kontakt

A Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6
E vozkova@udu.cas.cz (knihovna); kratochvilova@udu.cas.cz (bibliografie)
T +420 220 303 939 (knihovna)
+420 220 303 938 (bibliografie)

Otevírací doba

Pondělí a středa vždy od 10 do 17:30
Přestávka na oběd od 12 do 13 hodin
Po předchozí domluvě návštěva možná i v jiné dny.

pdf Knihovní řád Muzikologické knihovny
LIDÉ