CZ EN
   
 
Sylva Dobalová

Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 505
e-mail: dobalova@udu.cas.cz

Vědecká pracovnice Oddělení umění raného novověku, vedoucí centra Studia Rudolphina.

Sylva Dobalová studovala dějiny umění na FF UK (Mgr. 2001) a arteterapii na PedF JU (Bc. 2001); titul Ph.D. získala na FA ČVUT (2009). V letech 2002–2003 pracovala v lektorském oddělení Národní galerie v Praze a od roku 2004 je zaměstnána v ÚDU. Zaměřuje se na dvorské umění Habsburků, zejména Rudolfa II. a vztahům středoevropského umění k Itálii, věnuje se rovněž renesančním a barokním zahradám. Dvakrát byla držitelkou Baderova stipendia a dvakrát studijního pobytu v HAB Wolfenbüttel. V letech 2017–2019 byla hlavní řešitelkou grantového projektu GAČR Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem, podílela se na přípravě výstav o Ferdinandu Tyrolském v Praze a v Innsbrucku.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Sylva Dobalová, The Great Ball Game Hall of Prague Castle: Its Appearance and Function in the Context of Habsburg Renaissance Ballcourts, RIHA Journal 0231, 2 December 2019.

Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (eds.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2017 / německá jazyková mutace Ferdinand II. Erzherzog von Österreich aus dem Hause Habsburg. Renaissance-Herrscher und Mäzen zwischen Prag und Innsbruck, Prag 2017.

Ivan Muchka – Ivo Purš – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová, The Star. Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague, Prague 2017 / česká verze: Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014.

Sylva Dobalová, La Barco of the Star Summer Palace in Prague: A Unique Example of Renaissance Landscape Design, in: Sylva Dobalová – Ivan Muchka (eds.), Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700, Prague 2017, pp. 257–273.

Sylva Dobalová, Barokní zahrady v Čechách, in: Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 677–701.

Sylva Dobalová, Einheimische und exotische Tiere im Prag der Renaissance / Indigenous and Exotic Animals in Renaissance Prague, in: Sabine Haag (ed.), Echt tierisch! Die Menagerie des Fürsten (kat. výst.), Schloss Ambras Innsbruck 2015, S. 37–47.

Sylva Dobalová, Die Zitruskultur am Prager Hof unter Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf II., in: Orangeriekultur in Österreich, Ungarn und Tschechien [Orangeriekultur. Schriftenreihedes Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e. V., Band 10], Berlin 2014, S. 113–126.

Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Praha 2009.

Sylva Dobalová, Pašijový cyklus Karla Škréty: mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou, Praha 2004.

Aktuální projekty:

Umění na odiv: obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v kontextu uměleckého sběratelství kolem roku 1600 (GAČR, 20-15927S) - členka řešitelského týmu

Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem (Příprava vydání publikace: Archduke Ferdinand II of Austria: a Second-Born Son in Renaissance Europe, Austrian Academy of Sciences Press, Vienna 2021)

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII