CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
A

Sabina Adamczykovátel: +420 221 183 523, +420 221 183 549
adamczykova@udu.cas.cz

B

Klára Benešovskátel: +420 221 183 715
benesovska@udu.cas.cz

Vlado Bohdantel: +420221183520
bohdan@udu.cas.cz

Hana Buddeusbuddeus@udu.cas.cz

Beket Bukovinskátel: +420 221 183 513
bukovinska@udu.cas.cz

Anja Bunzeltel: +420 220 303 936
bunzel@udu.cas.cz

Lenka Bydžovskátel: +420 222 221 646
bydzovska@udu.cas.cz

C

Tereza Cíglerovátel: +420 221 183 578
ciglerova@udu.cas.cz

D

Helena Dáňovátel: +420 221 183 710
danova@udu.cas.cz

Jan Dienstbiertel: +420 221 183 507
gsm: +420 221 183 507
dienstbier@udu.cas.cz

Sylva Dobalovátel: +420 221 183 505
dobalova@udu.cas.cz

Kateřina Dolejšítel: +420 532 290 264
dolejsi@udu.cas.cz

Kateřina Doležalovátel: +420 221 183 578
dolezalova@udu.cas.cz

Roman Dykasttel: +420 220 303 930
dykast@udu.cas.cz

F

Stanislava Fedrovátel: +420 221 183 514
fedrova@udu.cas.cz

Ľubica Franklovátel: +420 221 183 521
franklova@udu.cas.cz

H

Jakub Hauserjakub.hauser@gmail.com

František Hlaváčtel: +420 221 183 509
hlavac@udu.cas.cz

Ivo Hlobil († 2021)tel: +420 221 183 504
hlobil@udu.cas.cz

Tomáš Hlobiltel: +420 221 183 511
thlobil@udu.cas.cz

Vendula Hnídkovátel: +420 221 183 365
hnidkova@udu.cas.cz

Ludmila Hůrkovátel: +420 221 183 365; +420 221 183 518
hurkova@udu.cas.cz

CH

Jan Chlíbectel: +420 221 183 715; +420 222 221 654
chlibec@udu.cas.cz

J

Věra Jagerovátel: +420 222 222 144, +420 221 183 501
jagerova@udu.cas.cz

Eva Janáčovátel: +420 222 221 646
janacova@udu.cas.cz

Markéta Janotovátel: +420 221 183 509
janotova@udu.cas.cz

Hana Jarolímkovátel: +420 220 303 931
jarolimkova@udu.cas.cz

Markéta Ježkovátel: +420 221 183 564
jezkova@udu.cas.cz

Veronika Ježkovátel: +420 221 183 506
vjezkova@udu.cas.cz

Tereza Johanidesovátel: +420 221 183 511
gsm: +420 221 183 511
johanidesova@udu.cas.cz

Milada Jonášovátel: +420 220 303 932
jonasova@udu.cas.cz

K

Václav Kapsatel: +420 220 303 937
gsm: +420 220 303 937
kapsa@udu.cas.cz

Jan Klípatel: +420 221 183 505
gsm: +420 221 183 505
klipa@udu.cas.cz

Lubomír Konečnýtel: +420 221 183 557
konecny@udu.cas.cz

Tereza Kouckátel: +420 221 183 502
koucka@udu.cas.cz

Petr Kratochvíltel: +420 221 183 504
kratochvil@udu.cas.cz

Markéta Kratochvílovátel: +420 220 303 938
kratochvilova@udu.cas.cz

Martin Krummholztel: +420 221 183 511
krummholz@udu.cas.cz

Matěj Kruntorádtel: +420 778 712 464
kruntorad@udu.cas.cz

Kateřina Kubínovátel: +420 221 183 507
kubinova@udu.cas.cz

L

Barbara Líznerovátel: +420 221 183 578, +420 221 183 502
liznerova@udu.cas.cz

M

Martin Mádltel: +420 221 183 551
madl@udu.cas.cz

Pavla Machalíkovátel: +420 221 183 514
machalikova@udu.cas.cz

Jana Marešovátel: +420 221 183 518
maresova@udu.cas.cz

Katarína Mašterovátel: +420 221 183 509, +420 221 183 510
masterova@udu.cas.cz

Renata Medunovátel: +420 221 183 523
medunova@udu.cas.cz

Klára Mezihorákovátel: +420 221 183 598
mezihorakova@udu.cas.cz

Ivan Muchkatel: +420 221 183 513
muchka@udu.cas.cz

Tomáš Murártel: +420 221 183 511
murar@udu.cas.cz

N

Dagmar Nárožníkovátel: +420 222 221 646
naroznikova@udu.cas.cz

Ivana Yael Nepalovátel: +420 221 183 525
nepalova@udu.cas.cz

Mahulena Nešlehovátel: +420 221 183 548
neslehova@udu.cas.cz

Dagmar Novotnátel: +420 221 183 503
novotna@udu.cas.cz

O

Aleš Opekartel: +420 220 303 936
opekar@udu.cas.cz

P

Jana Pánkovátel: +420 221 183 522
pankova@udu.cas.cz

Lenka Panuškovátel: +420 221 183 507
panuskova@udu.cas.cz

Fedora Parkmanntel: +420 221 183 548 ; +420 724 179 902
parkmann@udu.cas.cz

Martin Pavlistel: +420 221 183 509
pavlis@udu.cas.cz

Taťána Petrasovátel: + 420 221 183 515
petrasova@udu.cas.cz

Marie Platovskátel: +420 221 183 508
platovska@udu.cas.cz

Dalibor Prixtel: +420 221 183 365
prix@udu.cas.cz

Ivo Purštel: +420 221 183 564
purs@udu.cas.cz

R

Kamila Ramešovátel: +420 222 222 144, +420 221 183 501
kramesova@udu.cas.cz

Matthew Rampleyrampley@udu.cas.cz

Jiří Roháčektel: +420 221 183 399
rohacek@udu.cas.cz

S

Markéta Staňkovátel: +420 221 183 524
stankova@udu.cas.cz

Jarmila Strakovátel: +420 221 183 503
strakova@udu.cas.cz

Milada Studničkovátel: +420 221 183 710
studnickova@udu.cas.cz

Markéta Svobodovátel: +420 221 183 598
svobodova@udu.cas.cz

Š

Kateřina Šebestovátel: +420 221 183 549
artefactum@udu.cas.cz

Rostislav Šváchatel: +420 221 183 508; +420 773 474 964
svacha@udu.cas.cz

T

Petra Trnkovátel: +420 776 679 484
trnkova@udu.cas.cz

U

Kristina Uhlíkovátel: +420 221 183 518
uhlikova@udu.cas.cz

V

Štěpán Váchatel: +420 221 183 551
vacha@udu.cas.cz

Tomáš Valeštel: +420 604 488 481
vales@udu.cas.cz

Kateřina Valterovátel: +420 221 183 521
valterova@udu.cas.cz

Pavel Vlčektel: +420 221 183 548
vlcek@udu.cas.cz

David Vondráčektel: +420 220303935
vondracek(at)udu.cas.cz

Jana Vozkovátel: +420 220 303 939
vozkova@udu.cas.cz

David Vránatel: +420 221 183 712
vrana@udu.cas.cz

W

Jitka Walterovátel: + 420221183520
walterova@udu.cas.cz

Eliška Wilczektel: + 420 221 183 517
wilczek@udu.cas.cz

Tomáš Wintertel: +420 221 183 501, +420 222 222 144
winter@udu.cas.cz

Z

Petr Zinketel: +420 221 183 520
petr.zinke@udu.cas.cz