CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Fotografie

Fototéka

Sbírka fototéky zahrnuje dokumentační fotografie výtvarného umění a architektury. Fond je zaměřený zejména na české umění od středověku až po 20. století a obsahuje téměř 150 tisíc položek. Sbírka se zároveň stále rozšiřuje díky nepřetržité činnosti ústavního fotoateliéru a jeho fotografů. V minulosti se na rozvoji fondu podíleli zejména fotografové Miroslav Hák, Prokop Paul, František Krejčí, Jiří Hampl nebo Zdeněk Matyásko, v současné době to jsou Vlado Bohdan, Jitka Walterová, Petr Zinke a Eliška Stejskalová. Nachází se zde i fondy, které byly získány prostřednictvím darů a nákupů. Mezi ty významnější patří například soubor dokumentačních fotografií Josefa Ehma nebo Emily Medkové. Databáze fotografií je v plné šíři přístupná ze studovny fototéky, v redukované formě prostřednictvím online databáze.

Dílčí databáze fototéky

Kontakt: Mgr. Martin Pavlis, pavlis@udu.cas.cz
                 František Hlaváč, hlavac@udu.cas.cz

Sbírka historické fotografie

Sbírka fotografií a fotomechanických tisků z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století obsahuje na osmdesát tisíc položek. Podstatnou část představují materiály z pozůstalostí Zdeňka Wirtha, Viktora Kotrby a Josefa Cibulky. V roce 2020 byla sbírka rozšířena o práce z pozůstalosti Josefa Sudka, které byly dlouhodobě uloženy ve Fototéce ÚDU AV ČR. Těžiště sbírky tvoří fotografie architektury, interiérů a reprodukce artefaktů, nejen české, ale i evropské provenience. Sbírka obsahuje početné konvoluty fotografií od mnoha předních fotografů, například Andrease Grolla, Františka Fridricha či Heinricha Eckerta. Součástí sbírky jsou také nejstarší dochované fotografické pragensie.

Dílčí databáze sbírky historické fotografie.

Kurátorka sbírky: Mgr. Petra Trnková, Ph.D., trnkova@udu.cas.cz

 

LIDÉ