CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Databáze a odkazy na externí zdroje

Výsledky publikační činnosti pracovníků AV ČR

ASEP – výsledky publikační činnosti pracovníků AV ČR

Publikační činnost pracovníků ÚDU je evidována v databázi ASEP, retrospektiva záznamů je od r. 1994. Lze vyhledávat podle následujících kritérií: autor, ústav AV ČR, rok vydání, druh výsledků, země vydání aj.

Formuláře pro hlášení údajů do ASEPU (formát xls):

Zpracovatelky ASEP: Mgr. Veronika Ježková; Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D.

e-mail: vjezkova@udu.cas.cz ; kratochvilova@udu.cas.cz

Analytika ASEP - Nadstavba databáze ASEP, která slouží pro zobrazení analytických přehledů a statistik výstupů pracovníků ÚDU uložených v databázi ASEP (počty záznamů, přehled oddělení, přehled periodik, přínos autorů, projekty ústavu atp.).

Elektronické zdroje

Plnotextové databáze:

Vybrané muzikologické databáze:

Bibliografické a citační databáze

Upozornění: Plnohodnotný přístup k licencovaným zdrojům je možný pouze z lokální počítačové sítě ÚDU. Pro zřízení vzdáleného přístupu je nutná registrace v KNAV.

Užitečné odkazy