CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Databáze a odkazy na externí zdroje

Elektronické zdroje

Plnotextové databáze:

Vybrané muzikologické databáze:

Bibliografické a citační databáze

Upozornění: Plnohodnotný přístup k licencovaným zdrojům je možný pouze z lokální počítačové sítě ÚDU. Pro zřízení vzdáleného přístupu je nutná registrace v KNAV.

Užitečné odkazy