Petr Uličný

Nahoru Kontakt

Ing. arch. Petr Uličný

Oddělení raného novověku
Zaměstnanec v rámci grantového projektu "Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem", GA ČR 17-25383S

E: petrulicny.at.seznam.cz

Nahoru Osobní profil

2017 – Ústav dějin umění AV ČR, zaměstnán v rámci grantového projektu "Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem", GA ČR 17-25383S
2014 – 2016 architekt a nezávislý historik umění
2009 – 2013 nezávislý historik umění, řešitel projektu “Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634)“, GA ČR č. 404/09/2112
1999 – 2009 architekt a nezávislý historik umění
1992 – 1995 Akademie výtvarných umění v Praze, studio konceptuálního umění prof. Miloše Šejna
1990 – 1999
České vysoké učení technické v Praze, fakulta architektury

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Středověká, renesanční a barokní architektura, architektura Prahy a Čech, Albrecht z Valdštejna, Rudolf II., Karel IV., architektonická symbolika a imitace, boží hroby, Jerusalém, velikonoční liturgie, synagogy, zahrady, geometrie v architektuře

Nahoru Současné projekty

 • projekt "Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem", GA ČR ČR, 17-25383S (člen týmu)
 • projekt "Praha – residence Ferdinanda I. Habsburského a jeho kulturního okruhu, 1526–1564", GA ČR, č. 13-16963S (člen týmu)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

knihy, editované sborníky

 • Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635, Praha 2017, 2 díly (spolu s kolektivem autorů).
 • Valdštejnský palác v Jičíně, Jičín 2011 (spolu s Barborou Klipcovou).
 • Jičínsko na plánech z Trauttmansdorffského archivu, výstavní katalog, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 25. 9 – 7. 11. 2010, Jičín 2010 (spolu s Barborou Klipcovou).

kapitoly v knihách

 • Kristus z Litovle a topografie Svatého týdne (Jeruzalémské kaple), in: Vladimír Maňas (ed.), Gotické klenoty v kapli sv. Jiří v Litovli, Litovel 2012, s. 61–69.
 • Christ in Motion: Portable Objects and Scenographic Environments in the Liturgy of Medieval Bohemia, in: Christian M. Billing – Pavel Drábek (eds.), Czech Stage Art and Stage Design (=Theatralia/Yorick 2011/1), Brno 2011, s. 24–64.
 • Boží hrob a Svaté pole: Jeruzalémská topografie sedleckého kláštera, in: Radka Lomičková (ed.), Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium. Kutná Hora 18.–20. září 2008 / Sedletz. Geschichte, Architektur und Kunstschaff en im Sedletzer Kloster im mitteleuropaischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700. Internationales Symposium, Kuttenberg. 18.–20. September 2008, Praha 2009, s. 215–249.
 • Analytická rekonstrukce Královské zahrady Pražského hradu 1535 – 1620), in: Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Praha 2009, příloha.
 • Jičín ve středověku, Jičín centrem frýdlantského vévodství, Jičín a Jičínsko po Valdštejnovi, in: Eva Chodějovská – Eva Semotanová (eds.), Historický atlas měst české republiky XV: Jičín, Praha 2008, s. 3–11.
 • Architektura kartuziánského kláštera ve Valdicích, in: Jaromír Gottlieb – Barbora Klipcová (eds.), Kartouza ve Valdicích. Uzamčený svět I: Historie kláštera 1627 – 1782, Průvodce výstavou. Zámecká galerie Regionálního muzea a galerie v Jičíně 30. 11. 2008 – 1. 3. 2009, Jičín 2008, s. 55–57.
 • Elementy Valdštejnova Jičína, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 229–238.
 • Elemente von Waldsteins Jičín, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht von Waldstein: Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 229–238.
 • Zahrada Valdštejnova casina u Jičína, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 239–244.
 • Der Garten des Waldsteiner Casinos bei Jičín, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht von Waldstein: Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 239–244.
 • Jak mělo vypadat Valdštejnovo Casino? Výsledky stavebně historického průzkmu, in: Valdštejnovo město Jičín. Minulost – Budoucnost, Sborník referátů z konference konané v Jičíne dne 10. října 2001, Jičín, 2006, s. 56–61.
 • Architektura dvora Valdštejnova casina u Jičína, in: Valdštejnovo město Jičín. Minulost – Budoucnost, Sborník referátů z konference konané v Jičíne dne 10. října 2001, Jičín, 2006, s. 62–75.

články

 • Střešní architektura a renesanční make-up pražských měst za krále a císaře Ferdinanda I. (1527–1564), Staletá Praha XXXIV/2, 2018, s. 49–75.
 • The Garden of Archduke Ferdinand II at Prague Castle, Studia Rudolphina XVII–XVIII, 2018, s. 23–34.
 • Hortus Palatinus in the Bohemian Mirror: Listening to Orpheus and Bathing in the Teplice Garden, Studies in the History of Gardens and Designed Landscape XXXVIII, 2018, s. 293–311.
 • Bela, et rara armaria di Sua Altezza: Zbrojnice Pražského hradu v době Ferdinanda Tyrolského, Průzkumy památek XXV/1, 2018, s. 25–46.
 • The Making of the Habsburg Residence in Prague Castle, Umění LXV, 2017, s. 377–395.
 • Vyšehrad v době Karla IV. Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století, Staletá Praha XXXIII/1, 2017, s. 120–143.
 • The Choirs of St Vitus’s Cathedral in Prague: A Marriage of Liturgy, Coronation, Royal Necropolis and Piety, Journal of the British Archaeological Association 168, 2015, s. 186–233.
 • The Palace of Queen Anne Jagiello and Archduke Ferdinand II of Tyrol by the White Tower in Prague Castle, Historie – Otázky – Problémy VII/2 (Prag – Residenz des Habsburges Ferdinand I. 1526–1564), 2015, s. 142–161.
 • Hans and Paul Vredeman de Vries in Rudolf II’s Prague Castle, Studia Rudolphina XV, s. 2015, 48–63.
 • Albrecht di Wallenstein e gli architetti italiani in Bohemia, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma IX, 2014, s. 273–284 (spolu s Barborou Klipcovou).
 • Prague’s belvederes and loggias: Two faces of the imperial city’s recreational architecture, Studia Rudolphina XIII, 2014, s. 30–50.
 • Valdštejnský palác v Praze: Revidované dějiny, nové souvislosti, Průzkumy památek XXI/2, 2014, s. 21–68.
 • Kristův hrob a jeho pražští ochránci: Z topografie kláštera kanovníků Božího hrobu na Zderazi v Praze, Staletá Praha XXX/2, 2014, s. 18–47.
 • Domenico Pugliani: A New Face in the History of Wallenstein Palace in Prague, Umění LXI, 2013, s. 206–220 (spolu s Barborou Klipcovou).
 • Architektura pražských synagog 16. a 17. století, Umění LXI, 2013, s. 120–137.
 • Prostor a rituál: Velikonoční slavnost v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, Studia mediaevalia Bohemica IV, 2012/1, s. 7–33.
 • Kostel sv. Jakuba v Jičíně a římská architektura kolem roku 1600, Z Českého ráje a Podkrkonoší XXV, 2012, s. 41–74.
 • Zámecká grotta v Teplicích, Zprávy památkové péče LXXII, 2012, s. 182–186.
 • The Provost and Court Church of St. James in Jičín and Roman Architecture around 1600, Studia Rudolphina XI, 2011, s. 27–48.
 • Maniera of the Architecture of Albrecht of Wallenstein, Umění LIX, 2011, s. 194–213.
 • Kristus v pohybu. Přemístitelné objekty v liturgii středověkých Čech, Umění LIX, 2011, s. 126–144.
 • Chóry katedrály sv. Víta v Praze, Průzkumy památek XVIII/2, 2011, s. 47–82.
 • Nová data ke stavbě Valdštejnského paláce v Praze, Zprávy památkové péče LXXI, 2011, s. 8–13 (spolu s Tomášem Kynclem a Josefem Kynclem).
 • Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky, Zprávy památkové péče LXXI, 2011, s. 21–28.
 • „Na dílo malování při domě jitčínském …“ Jičínský zámek za Trčků z Lípy a Smiřických ze Smiřic, Z Českého ráje a Podkrkonoší XXII, 2010, s. 175–192.
 • Nejstarší veduta Staroměstského náměstí v Praze, Zprávy památkové péče LXIX, 2009, s. 316–317.
 • Synagoga v Jičíně, Zprávy památkové péče LXIX, 2009, s. 433–443.
 • Kartuziánský klášter – věznice ve Valdicích, Zprávy památkové péče LXIX, 2009, s. 116–122 (spolu s Petrem Fidlerem).
 • Archeologický a stavebně historický průzkum barokní Valdštejnské zahrady Libosad u Jičína, Zprávy České archeologické společnosti, 2009, Supplementum LXXV, s. 36–37 (spolu s Vojtěchem Kašparem a Davidem Polcarem)
 • Příběh jičínského semináře, Průzkumy památek XIV/1, 2007, s. 115–131.
 • Ke konceptu obnovy a dokončení areálu Valdštejnova Libosadu u Jičína, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích 2007/2, s. 7–10.
 • První léta města Jičína. Příspěvek k jeho nejstarším urbanistickým dějinám, Z Českého ráje a Podkrkonoší XX, 2007, s. 280–288, 298.
 • Staroměstské opevnění v Praze v dokumentaci Rudolfa Hlubinky, Průzkumy památek XIII/1, 2006, s. 76–88.
 • Opevnění města Trutnova, Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2003–2004, 2006, s. 85–106.
 • Pod omítkami jičínského zámku: Průzkumy Jaroslava Wagnera z let 1969 až 1979, Z Českého ráje a Podkrkonoší XIX, 2006, s. 151–160.
 • Kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeho příspěvek k architektuře kolem roku 1400: symbolika, geometrie, konstrukce, Průzkumy památek XII/2, 2005, s. 121–150.
 • „Item na lipové cestě …“. Rok 1632 na stavbách Albrechta z Valdštejna v registrech baušrejberských, Z Českého ráje a Podkrkonoší XVIII, 2005, s. 29–52.
 • Svatá města Jeruzalém a Řím v sakrální topografii Prahy, Logos 2004/1–2, s. 114–122.
 • Opevnění města Jičína v 16. století, Průzkumy památek XI/1, 2004, s. 126–143.
 • „Item zedníkům na nějaký sloupky do štítu dáno…“ Rok 1630 na stavbách Albrechta z Valdštejna v registrech baušrejberských, Z Českého ráje a Podkrkonoší XVII, 2004, s. 35–64.
 • Z opravy Valdštejnova Casina u Jičína, Z Českého ráje a Podkrkonoší XVII, 2004, s. 226–228.
 • Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni, Zprávy památkové péče LXIII, 2003, s. 174–176.
 • Valdštejnovo casino u Jičína, Průzkumy památek X/1, 2003, s. 121–144.
 • K ikonografii města Jičína a jeho okolí, Z Českého ráje a Podkrkonoší XVI, 2003, s. 238–248.
 • Valdická brána v Jičíně, Z Českého ráje a Podkrkonoší XV, 2002, s. 210–237.
ÚDU na Facebooku