Petr Kratochvíl

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č.dveří 118
E kratochvil.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 504

Nahoru Osobní profil

2014 profesor pro obor dějiny architektury a ochrana památek na Českém vysokém učení technickém v Praze
2009 docent pro obor dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT, Praha
2006 –  dosud vysokoškolský učitel na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec
1990 –  dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1990 CSc., Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1968 – 1973 filozofie a psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Moderní a současná architektura

Nahoru Současné projekty

Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu (koordinátor projektu v rámci Strategie AV21)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Veřejný prostor CZ – Krajina města, Praha 2017 (kat. výst., spoluautor).
 • Praha moderní IV. Velký průvodce po architektuře 1950-2000, Praha 2015 (spoluautor Zdeněk Lukeš).
 • Městský veřejný prostor, Praha 2015.
 • Architektura mimo centra, Liberec 2014 (spolueditor a spoluautor).
 • Architektura a veřejný prostor. Texty o moderní a současné architektuře IV., Praha 2012.
 • Současná česká architektura a její témata, Praha 2011.
 • Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura, Praha 2009 (editor).
 • Zelená architektura (kat. výst.), Praha 2008.
 • Karel Hubáček, (kat. výst.), Praha 2006.
 • In/Exterior – The Works of Eva Jiricna, Praha 2005 (spoluautor Peter Cook).
 • Contemporary Czech Architecture 1989-1999, Praha 2000 (spoluautor Pavel Halík).

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Umělecké dílo ve veřejném prostoru, in: Klára Pučerová (ed.), Artscape Norway, Praha 2016, s. 198–201.
 • Antonín Raymond v zrcadle vlastních textů, in: Klára Pučerová (ed.), 7x Antonín Raymond, Praha, 2015, s. 42–47.
 • Veřejný prostor současného města – nové formy, aktuální problémy, in: Veřejný prostor, veřejná prostranství (sborník z konference). Brno 2013, s. 20–24.
 • [Hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Pahy. Velká Praha A-L, Praha 2012
 • Veřejný prostor jako předmět architektonické teorie a tvorby, in: Petr Kratochvíl (ed.), Architektura a veřejný prostor. Texty o moderní a současné architektuře IV., Praha 2012, s. 7–17.
 • Der tschechische Funktionalismus der Zwischenkriegszeit und seine zeitgenössichen Anklänge / Czech interwar Functionalism and its contemporary echoes, in: Zdeněk Lukeš et al., Der Prager Funktionalismus. Tradition und zeitgenössische Anklänge / Prague Functionalism. Tradition and contemporary echoes, Praha 2012, s. 68–71.
 • Vrstvy architektury Ivana Kolečka / Stratigraphie de l´architecture d´Ivan Koleček, in: Ivan Koleček. Vrstvy. Stratigraphie, Praha 2010, s. 10-15.
 • 1918-2005, in: Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura, Praha 2009, s. 625-709.
 • Architektura sedmdesátých a osmdesátých let; Čeští architekti v zahraničí; Architektura po roce 1989 in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvraného umění V. 1939/1958, Praha 2007, s. 386–427, 876–901.

ČLÁNKY

 • Fenomén Snozzi. Čtyřicet let Luigiho Snozziho v Monte Carassu, Era 21, 16, 2016, č. 5, s. 63–64.
 • Globalizace a význam místa, ERA 21 14, 2014, č. 3, s. 20–22.
 • Urban Public Spaces in the Czech Republic, Journal of Architecture and Urbanism 37,2013, č. 3, s. 173–181.
 • Veřejný prostor amerických velkoměst, Architekt 58, 2012, s. 72–76.
 • Veřejný prostor jako architektonický a sociální problém (Public Space as an Architectural and Social Problem), Architektúra a urbanizmus XLV, 2011, č.3-4, s. 105-125.
 • O smyslu a interpretaci architektury, Architektúra a urbanizmus XLIII, 2009, č. 1–2, s. 2–9.
 • (Neúplný) pokus o historii udržitelné architektury v českých zemích, ERA 21, 2008, 4, s. 50–53.
 • Hra na krásnou minulost, Stavba XV, 2008, s. 30-31.
 • Vysílač s hotelem na Ještědu, Projekt (Bratislava) 2007, č. 2, s. 85–88.

PŘEKLADY

 • Architektura a veřejný prostor (antologie textů), Praha 2012.
 • Dalibor Veselý, Architektura ve věku rozdělené reprezentace [z anglického originálu Architecture in the Age of Divided Representation], Praha 2009.
 • O smyslu a interpretaci architektury (antologie textů), Praha 2005.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Člen Uměleckovědecké rady FA ČVUT; člen Komise pro etiku vědecké práce AV ČR.
 • Kurátor a spolukurátor výstav: Veřejný prostor CZ – Krajina města, Brno, Praha 2017; Zelená architektura.cz, Praha 2008, Berlín, Brémy (2009), Hamburg, Budapešť (2010); Karel Hubáček, Praha, Berlín, Mnichov (2006), Vídeň, Bratislava, Ostrava (2007); Čeští architekti v zahraničí, Praha (2003), Berlín, Káhira (2004); Jen stavby – česká architektura 1989-1999 (spolu s Pavlem Halíkem), Praha (2000), Berlín, Haag, Delft, Mnichov, Brusel (2001), Londýn (2002).
ÚDU na Facebooku