Pavla Machalíková

Nahoru Kontakt

Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 109
E machalikova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 514

Nahoru Osobní profil

2004 PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2001 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2001 pobyt v Collegium Budapest, Institute for Advanced Study (Junior Fellow)
1992 1993 Mount Hollyoke College, Massachussetts
1992 – 1999 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Mgr.

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

umění 19. století, teorie umění a estetika přelomu 18. a 19. století, historismy a recepce středověkého umění v 19. století, vztah lidové tvroby a "vysokého" umění

Nahoru Současné projekty

 • Příprava knihy a výstavy Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960, spolu s Tomášem Winterem (ÚDU AV ČR), Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
 • Účastník výzkumného projektu AV ČR v rámci Strategie AV21 Umělecké dílo jako prostředek komunikace

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Cirkus pictus. Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1960, Řevnice – Cheb – Praha 2017 (spolueditor Tomáš Winter)
 • Umění a tradice, Praha 2017 (spolueditor Tomáš Winter)
 • František Tkadlík 1786–1840, Praha 2017 (spoluautoři Šárka Leubnerová, Radim Vondráček a Markéta Dlábková)
 • Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Praha 2016 (koeditor Tomáš Winter)
 • Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 35. mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2016 (koeditoři T. Petrasová a V. Petrbok)
 • Rembrantova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Plzeň – Praha 2015 (koeditoři T. Winter, L. Bydžovská a T. Petrasová)
 • Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně, Praha 2014 (spoluautor Petr Tomášek)
 • Člověk a stroj v české kultuře 19. století: Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2013 (spolu s T. Petrasovou)
 • Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 29. mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2010. (koeditorka Taťána Petrasová)
 • Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století, Praha 2005.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Dětský svět a "umění nepoučeného" v 19. století, in: Pavla Machalíková - Tomáš Winter (eds.), Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč, Praha 2016, s. 13–31 (s D. Dobiášem).
 • České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století, V. Petrbok – T. Petrasová – P. Machalíková, Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2016, s. 146–156.
 • Naturalistické versus naivní. Umění 19. století a lidové umění na stránkách Uměleckého měsíčníku, in: Rembrantova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Plzeň – Praha 2015, s. 130–136.
 • Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě: František Horčička a ti druzí, in: M. Hrdina – K. Piorecká (eds.), Historické fikce a mystifikace. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2014, s. 79– 92 (s R. Prahlem).
 • Panorama a techniky iluze, in: T. Petrasová – P. Machalíková (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2013, s. 103–114.
 • Svatá Anežka Česká a jeji obraz v českém umění 19. století, v: Miroslav Šmied – František Záruba (eds.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Praha 2013, s. 337–352.
 • Josef Bergler a ilustrace, in: Roman Prahl, Grafika v Praze 1800-1830 a Josef Bergler, Praha 2007, s. 76–83.
 • Památník, kámen, skála. K jednomu motivu na hranici přírody a umění z doby kolem roku 1800, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, s. 295–302.
 • Parky – sentimentální oázy, in: Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona (kat. výst.), Olomouc 2004, s. 149–156.
 • Památníky a pomníky, in: Roman Prahl (a kol.), Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830, Praha 2004, s. 236–244.
 • Les premières recherches de Vincenc Kramář en histoire de l´art: entre architecture gothique et théorie de l´art, in: Jana Claverie – Hélène Klein – Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (edd.), Vincenc Kramář, un théoricien du cubisme à Prague, Paris 2002, s. 140–146.

ČLÁNKY

 • ´Whence come these terrible images...´How 19th century Bohemia began to show an interest in folk art and popular imgery, Umění/Art, 64, 2016, 497–515.
 • Realismus, alegorie a malba. Hipolyt Soběslav Pinkas v AJG, Art and antiques, 12+1/2016.
 • Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky, Epigraphica et Sepulcralia VI, Praha 2015, s. 413–424.
 • Akademik mezi divochy. Gottfried Lindauer v Plzni, Art and Antiques 7–8/2015
 • The Sacred Image in Bohemia in the first third of the 19th Century, Umění/Art, 6, 2014, s. 529–551.
 • Holy Image of the Early 19th Century: Incentives and Reception, sborník mezinárodního kongresu dějin umění CIHA 2012, Nürnberg 2013.
 • Rodinná kronika rodiny Führichů, Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia 17, Liberec 2012, s. 71–81.
 • „Čeští“ nazaréni v Itálii ve 20. letech 19. století: František Tkadlík a Josef Führich, in: Z. Hojda (ed.), Ach Italia, cara mia! Čechy a Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2012, s. 442–452.
 • Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelovy smrti od Františka Tkadlíka, in: Lucie Peisertová /ed./, Zločin a trest v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2011, pp. 308–320.
 • Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen, RIHA Journal 2013, s. 1–34. www.riha-journal.org
 • Zázemí řemesla a perspektivy akademických studií. K ranému dílu Josefa Führicha v Čechách, Umění/Art LIX, 2011, s. 20–39.
 • Středověké malířství a česká malba raného 19. století, Umění/Art LIII, 2005, s. 465–481.
 • Franz Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k počátkům gotického revivalu v Čechách, Umění/Art XLVIII, 2000, s. 335–350.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • redaktorka časopisu Umění (od 2011), od roku 2017 šéfredaktorka
 • editorka on-line časopisu RIHA journal (www.riha-journal.org) (2009–2017)
 • spoluorganizátorka plzeňských mezioborových sympozií (od 2009)
 • autorka výstavy: Josef Führich (1800-1876). Z Chrastavy do Vídně (OG Liberec 2014; NG Praha 2014/2015)
 • spoluautorka výstav: Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800–1950 (GAVU Cheb 2017); František Tkadlík 1786–1840 (OGL 2017); Nespatříte hada (OG Liberec 2017), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění (ZčG Plzeň 2015)
 • spoluorganizátorka konferencí: Umění a tradice / vysoké a nízké (v rámci projektu AV ČR „Strategie21“ (AKC Praha, 26. – 27.11. 2015), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století, 35. mezioborové sympozia k problematice 19. století (Plzeň, únor 2015)
 • organizátorka konference Local Roots - European Connections. Positions of Nazarene Art in 19th Century Europe (mezinárodní konference o nazarenismu v umění 19. století, Oblastní galerie v Liberci, 10. – 11. září 2014)

Výstava v Oblastní galerii Liberec: "František Tkadlík. 1786-1840"

Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění

Konference Local Roots - European Connections (OGL 2014)

ÚDU na Facebooku