Markéta Janotová

Nahoru Kontakt

Mgr. Markéta Janotová
vedoucí fototéky a fotoateliéru
A Husova 4, 110 00 Praha 1
E janotova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 509

Nahoru Osobní profil

2011 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2009 studijní pobyt, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Granada
2004 – 2010 magisterské studium (Mgr.), Teorie kultury (kulturologie), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ÚDU na Facebooku