Petra Trnková

Nahoru Kontakt

Mgr. Petra Trnková, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. 212
E ptrnkova.at.gmail.com
T +420 221 183 712
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2019 – 2020 Marie Skłodowska Curie Fellow, Photographic History Research Centre, De Montfort University, Leicester
2018 – dosud vedoucí Centra pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR
2018
externí vyučující na Ústavu pro dějiny umění FF UK
2017 externí vyučující na Katedře fotografie FAMU
2009 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2009 – 2013 odborná asistentka, Masarykova univerzita, Brno, Seminář dějin uměni
2008 – 2009 Graduate Intern, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA, Sbírka fotografií
2008 – 2011 kurátorka sbírky fotografií, Moravská galerie v Brně
2004 – 2005 badatelský pobyt – Albertina, Vídeň
2003 – 2008 dějiny a teorie umění, Masarykova univerzita, Brno, (Ph.D.)
1995 – 2001 dějiny umění, estetika, Masarykova univerzita, Brno, (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny fotografie, umění 19. století, kulturní okruh českých a moravských Němců konce 19. a první poloviny 20. století, poststrukturalistické teorie, management fotografických sbírek

Nahoru Současné projekty

 • Photomechanical Printing in Europe in the mid-19th century: History, theory, visual culture, science and the international network in the 1840s–1860s, MSCA Individual Fellowship, H2020
 • Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, projekt základního výzkumu, GA ČR, 2017–2019, reg. č. 17-00682S
 • katalogizace a digitalizace sbírky fotografií ÚDU AV ČR
 • příprava monografie Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy (2017)
 • Centrum pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR, http://www.udu.cas.cz/cs/centrum-pro-vyzkum-fotografie/
 • cyklus konferencí Photographic Histories in Central and Eastern Europe (od 2017), https://photographycee.wordpress.com/
 • konference Photo: Science. Photography and Scientific Discourses, 17.–19. září 2020, Praha (ve spolupráci s Barborou Kundračíkovou, Hanou Buddeus, Katarínou Mašterovou a Fedorou Parkmann)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Nejstarší fotografie Prahy 1850–1870 | The Earliest Photographs of Prague 1850–1870, Praha 2019 (ve spolupráci s Kateřinou Bečkovou a Miroslavou Přikrylovou)
 • Fotografie především, Brno 2017 (koeditor, autor)
 • Krajina–sídlo–obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Praha 2015 (editor, autor).
 • Andreas Groll (1812–1872) – neznámý fotograf, Praha – Vídeň 2015 (koeditor, autor).
 • Krajina–sídlo–obraz. Průvodce k výstavě, Praha 2015 (ve spolupráci s Petrem Šámalem).
 • Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století / příklady z českých a moravských sbírek, Brno 2013.
 • Buquoský Rožmberk. Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu/ Buquoys ́ Rožmberk. Visual Culture of an Aristocratic Seat in the Period of Romantic Historicism, Praha 2013 (ve spolupráci s Janem Ivanegou a Petrem Šámalem).
 • Buquoyská krajina. Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí, Praha 2012. (ve spolupráci s Martinem Krummholzem a Janem Ivanegou).
 • Josef Kunzfeld. Fotograf a muzeum / fotograf a město, Brno 2011.
 • Oudadate Pix: Revealing a photographic archive, Praha 2010 (editor).
 • Technický obraz na malířských štaflích. Umělecká fotografie a česko-němečtí fotoamatéři, 1890–1914, Brno 2008.

kapitoly v knihách

 • The Unbearable (and Irresistible) Charm of “Duplicates”, in Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider, and Petra Wodtke (eds.), Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives, Berlin 2019, s. 245–260, http://mprl-series.mpg.de/studies/12/15/index.html
 • Exponované město: archeologové, architekti a turisté v Praze, in: Kateřina Bečková – Miroslava Přikrylová – Petra Trnková, Nejstarší fotografie Prahy 1850–1870 | The Earliest Photographs of Prague 1850–1870, Praha 2019, s. 11–31.
 • Archeologia jednej (środkowo)europejskiej mikrofotografii, in: Marta Zietkiewicz – Małgorzaty Biernacka (edd.), Odkrywanie "peryferii". Historie fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017, s. 43–60.
 • Projekční mikroskop dr. Schuha a „daguerrotypie v praxi“, in Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, Praha 2018, s. 182–192.
 • Archäologischer Frühling. Aufnahmen historischer Baudenkmäler in Böhmen, in: Monika Faber (ed.), Andreas Groll. Wiens erster moderner Fotograf, (1812–1872), Wien 2015, s. 237–245.
 • Knights, Pilgrims, Tourists, Archaeologists and Antiquaries at Rožmberk, in Petra Trnková (ed.), Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy’s Romantic Order, Praha 2015, s. 244–263
 • Lost and Found: Digitizing a photographic archive, in: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix: Revealing a photographic archive, Praha 2010, s. 87-101.
 • Fotografie po „dějinách umělecké fotografie“, in: Marta Filipová – Matthew Rampley (eds.), Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace, Brno 2008, s. 93-110.

články

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • hlavní řešitelka projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), 2011–2015
 • spoluautorka výstavy Andreas Groll (1812–1872) – neznámý fotograf (Galerie hlavního města Prahy 2016)
 • spoluautorka výstavy Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 12. 9. – 6. 12. 2015; závěrečný výstup projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny
 • kurátorka sbírky fotografií ÚDU AV ČR – Odd. dokumentace (od 2009)
 • odborná koordinátorka projektu Resurrected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. (2009–2010) The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) and The National Training Fund (Research Support Fund block grant) No. A/CZ0046/2/0016
 • Cena rektora Masarykovy univerzity za disertační práci (2008)
 • spoluautorka výstavy Buquoyský Rožmberk. Fotografie, plány, kresby a grafiky ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR (Rožmberk nad Vltavou 2013)
 • spoluautorka naučné stezky Buquoyská krajina (Nové Hrady 2012)
 • autorka výstav L'étude d'après nature. Fotografie a umění v 19. století (Brno 2012), Buquoyské Nové Hrady. Fotografie a plány ze sbírek ÚDU AV ČR (Nové Hrady 2012)

Výstava Andreas Groll (1812–1872) – neznámý fotograf

Výstava Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye

Buquoyský Rožmberk

L'étude d'après nature

ÚDU na Facebooku