Markéta Svobodová

Nahoru Kontakt

Mgr. Markéta Svobodová (Večeřáková), Ph.D.

oddělení Topografie,  č. dveří 102
A Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1
E marketa.svobodova.at.seznam.cz
T +420 221 183 598
F +420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2006 - 2009 Juniorský grant GA AVČR: Osobnost a dílo architekta Františka Kalivody (1913-1971) v kontextu evropské avantgardy
2002 - 2005 Grantový projekt GA ČR: Čeští a slovenští studenti na Bauhausu
2001 - 2007 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, (2002 - 2004 přerušeno - mateřská dovolená), Ph.D.
1991 - 1996 teorie a dějiny výtvarných umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

kultura 19.–21. století

Nahoru Současné projekty

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

KNIHY

 • Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts, Praha, 2016.
 • Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny, Praha 2013

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Troubky-Zdislavice (Zlínský kraj); Vigantice (Zlínský kraj), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 209–231; 275–291.
 • Příběh prvního moravského krematoria, in: Kolektiv autorů, PARK / SAD. Výstup semestrálního projektu ateliéru Text-Forma-Funkce Ostravské univerzity, Ostrava 2018, s. 63–93.
 • Proti -ismům / mezi racionalitou a expresí. Vlastislav Hofman architekt / Against -isms / between rationality and expression. Vlastislav Hofman, architekt, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2017, s. 43–55.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Desakralizace hřbitovní architektury ve 20. století. Politické, společenské a estetické důsledky změn ve stavební typologii hřbitovních staveb, in: Walerian Bugel a kol., Pohřební obřady v různých liturgických tradicích, Olomouc 2015, s. 169–184.
 • Zdeněk Rossmann – virtuálním architektem v době hospodářské krize, in: Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (eds.), Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu, Brno 2015, s. 96–117.
 • Masarykova chata na Šerlichu, Tyršův dům v Praze, Zimní stadion v Praze, Státní stadion v Praze, Městské lázně v Hradci Králové, Sokolovna v Praze na Vinohradech, Sportovní hala v Praze, Plavecký stadion v Praze Podolí, Tenisový dvorec v Praze, Rozhledna Bára u Chrudimi, in: Švácha, R. (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha 2012, s. 124–127, 130–133, 150–153, 154–157, 162–165, 178–181, 204–207, 208–211, 244–247, 314–317.
 • [Hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Pahy. Velká Praha A-L, Praha 2012.
 • Divadlo Disk, in: Švácha, R. (ed.), Sial. Praha 2010, s. 242-245.
 • Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí, in: Igor Kovačevič (ed.), Theatre architecture in Central Evrope (kat. výst.), Praha 2010, s. 352-356.
 • Architektonický vývoj sakrálních staveb Církve československé husitské ve 20. - 40. letech 20. století, in: Aleš Filip - Norbert Schmidt (ed.), Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie k sakrální architektuře. Synésis 2, Brno 2009, s. 84-97.
 • Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu, in: Epigraphica & Sepulcralia II, Praha 2009, s. 267–287.
 • [Hesla], in:  Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006.
 • Fotograf Jindřich (Heinrich) Koch, in: Slovácko XLVII / 2005. Společenskovědní sborník pro Moravsko-Slezské pomezí, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2006, s. 311–320.
 • Studentky z Československa na Bauhausu 1919-1933: Výmar – Desava – Berlin, in: Žena Umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005, Roztoky u Prahy 2005, s. 333–344.
 • [Hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.
 • [Hesla], in: Soňa Ryndová – Vladislava Valchářová (ed.), Povolání: architekt(ka) (kat. výst.), Nová Síň, Praha 2003.
 • Architektur, Geschichte und Bedeutung von Masaryks Staatlichem Stadion Strahov. Sport-Stätten-Kultur. Historische Sportanlagen und Denkmalpflege. ICOMOS – Hefte des Deutschen National Komitees XXXVIII (spolu s Milošem Kopřivou), Berlin 2002, s. 47–53.
 • [Hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999.

ČLÁNKY

 • Architekt Václav Zralý – mezi modernitou a tradicí, Fraktál I, 2018, s. 98–103.
 • Peter Bücking – Werner David Feist – Friedl Dicker in Czechoslovakia between the wars. Articles by three Bauhaus Graduates, Umění/Art 2017, LXV, č. 4, s. 396–405.
 • Výstavní a muzejní expozice Zdeňka Rossmanna po druhé světové válce, Bulletin MG 2015, č. 71, s. 4–14.
 • František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno, Umění LXII, 2014, č. 2, s. 141–153.
 • „Mein lieber Ka“. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946, Umění LXII, 2014, č. 2, s. 154–160.
 • Užitá typografie a knižní grafika v díle architekta Františka Kalivody, Umění LIX, 2011, č. 5, s. 426-436.
 • Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu, Umění LIV, 2006, č. 5, s. 406-419.
 • Když se led proboří…Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století, Umění XLVIII, 2000 [2001], č. 5, s. 351–368.
 • Markéta Večeřáková, Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné sakrální architektuře, Umění XLVI, 1998 (vyšlo 1999), č. 6, s. 548–558.
 • Markéta Večeřáková, Krematoria v české architektuře 10.-30. let 20. století. Jejich historie, architektura a ideový obsah, Umění XLV, 1997, č. 1, s. 72–92.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Spolupráce s časopisy Umění a řemesla, Architekt, Stavba, A2, Literární noviny, Architektúra & Urbanizmus (SK), Fraktály (SK), archiweb.cz
 • Cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix, Praha 2018 (uděleno editorovi knihy a kolektivu autorů)

 • Spoluautorka koncepce výstavy Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, Zlín, 14/15 Baťův institut, 1. 10. – 31. 10. 2018; kurátorka výstavy Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / Vlastislav Hofman (1884-1964). A Tribute to Invention (hlavní kurátor Mahulena Nešlehová), Galerie výtvarného umění v Ostravě, 26. 9. 2017 - 7. 1. 2018

ÚDU na Facebooku