Ludmila Hůrková

Nahoru Kontakt

Mgr. Ludmila Hůrková

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 103
E hurkova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 365; +420 221 183 518

Nahoru Osobní profil

2011 – dosud doktorské studium Architektura a urbanismus (studijní obor: Dějiny architektury a památková péče), Fakulta architektury ČVUT, Praha
2008 – dosud spolupracovník projektu Theatre Architecture in Central Europe (TACE)
2004 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1992 – 1999 obor teorie a dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nahoru Současné projekty

 • řešitelka a koordinátorka projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), id. kód projektu: DG16P02H02H023 (2016–2020) - http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/
 • Umělecké památky Moravy a Slezska
 • SGS ČVUT, Výzkum českých vesnic v rumunském Banátu
 • SGS ČVUT, Sociální vzestup a pád a jeho odraz v architektuře, SGS12/203/OHK1/3T/15, Evropský sociální fond, Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy, r.č. CZ.2.17/3.1.00/36329, Praha – Adaptabilita (OPPA) - lektor (spoluřešitelka grantu)
 • Databáze divadelní architektury (2009) - http://www.theatre-architecture.eu/cs/databaze.html

Nahoru Bibliografie (výběrová)

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018 (spolueditorka Klára Mezihoráková)

kapitoly v knihách

 • Ludkovice (Zlínský kraj); Rašov (Jihomoravský kraj), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 57–73; 137–153.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Dům se sloupovou podsíní v Ropici (spolu s Klárou Mezihorákovou), in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016, s. 179–191.
 • [Hesla], in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby v Praze – Troji, Praha 2014.
 • [Hesla], in: Rostislav Švácha – Michal Kohout (eds.), Česká republika – moderní architektura- Čechy, Praha 2014.
 • Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře šedesátých let, in: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary – formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 201–215.
 • Pre-Sial and an attempt to humanise architecture, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958-1990: Czech architecture against the stream, Praha, Olomouc 2012, s. 16-39.
 • Univerzitní areál Albertov, Vinohradská sokolovna, Poliklinika na Karlově náměstí, Dům Černý pivovar, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 200-203, 230-233, 237-244.
 • Pre-Sial a pokus o zlidštění architektury, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Praha 2010, s. 8-35.
 • Městské divadlo Kladno, Krušnohorské divadlo Teplice, Městské divadlo Most, in: Igor Kovačević (ed.), Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe, Prague 2010, p. 296-301, 316-321, 444-449.
 • Kde budeme žít zítra (spolu s Rostislavem Šváchou), in: Vít Havránek (ed.), Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Praha 1999, s. 114-145.

články

 • Ropice a její proměny v 19. a 20. století, Těšínsko LIX, 2016, č. 2, s. 51-63. (spolu s Klárou Mezihorákovou)
 • Příběh zdánlivě obyčejného venkovského domu č.p.17 v Petrovicích, in: Svorník 2015, č.13, s. 39–47.
 • Pozdní baroko bez hranic, in: Bulletin UHS XXVII, 2015, č.1-2, s. 27–28.
 • Hermann Muthesius a vila v Litoměřicích, Architekt 2008, č. 4, s. 84.
 • Texty Karla Hubáčka a Miroslava Masáka z počátku skupiny SIAL, Umění XLVII, 1999, s. 113–121.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix (uděleno editorovi a kolektivu autorů)
 • Kurátorka výstavy Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, Zlín, 14/15 Baťův institut, 1. 10. – 31. 10. 2018
ÚDU na Facebooku