Václav Kapsa

Nahoru Kontakt

Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.
A Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
E kapsa.at.udu.cas.cz
T +420 220 303 937

Nahoru Osobní profil

od 2019 Ústav dějin umění AV ČR
2002 – 2018 Etnologický ústav AV ČR, Kabinet hudební historie
2009 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 – 2002 Ústav pro hudební vědu AV ČR od
od 1999 Národní knihovna České republiky, hudební oddělení
1993–2000 hudební věda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Hudba 18. století, tvorba pražských skladatelů

Nahoru Současné projekty

 • Tematické katalogy děl českých skladatelů online (Strategie AV 21)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

MONOGRAFIE A KRITICKÉ EDICE

 • Johann Joseph Ignaz Brentner, Offertoria solenniora (Academus Edition 6), Praha 2017
 • Johann Joseph Ignaz Brentner, Instrumentální hudba / Instrumental Music (Academus Edition 4), Praha 2017
 • Johann Joseph Ignaz Brentner, Duchovní árie I / Sacred Arias I (Academus Edition 2), Praha 2015
 • Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka, Praha 2010

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Variace na manětínské téma – Marie Gabriela hraběnka Lažanská jako hudebnice, in: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno 2016, s. 171–179.
 • Inwieweit die Wörter von Wichtigkeit waren? Zum Wort-Ton-Verhältnis in Arien von Joseph Brentner und anderen mitteleuropäischen Komponisten des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts, in: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava, 22. – 24. 10. 2014, Bratislava 2015, s. 145–162.
 • Loretánské litanie pražských skladatelů vrcholného baroka. K opomíjenému tématu na příkladu děl Jana Josefa Ignáce Brentnera, in: M. Holubová – M. Suchomelová (eds.), Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách, Praha 2014, s. 42–58.
 • Wenn Zach noch im 17. Jahrhundert geboren worden wäre… Komponisten und Kompositionstätigkeit in Prag am Beispiel Johann Joseph Ignaz Brentners (1689–1742), in: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 7, Innsbruck 2014, s. 33–47.
 • On the Way from Prague to Wrocław: Sacred Music by Early 18th-Century Prague Composers in Silesia, in: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Context – New Perspectives, Frankfurt am Main 2013 (= Eastern European Studies in Musicology 1), s. 267–287.
 • Some remarks on the relationship of Bohemian aristocracy to Italian music at the time of Pergolesi, in: C. Bacciagaluppi – H.-G. Ottenberg – L. Zoppelli (eds.), Studi pergolesiani – Pergolesi studies 8, Bern 2012, s. 313–341. (spoluautorky Jana Perutková a Jana Spáčilová)
 • Kapela Morzinů v Dolní Lukavici – stará zjištění po dvaceti letech, in: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století, Praha 2012, s. 42–52.
 • Jesuiten komponieren. Bemerkungen zu erhaltenen Kompositionen der böhmischen Jesuiten, in: Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert. Acta conventus Bratislavae 26.–29. Septembris 2007, Bratislava 2008, s. 193–208.
 • Nový hudební druh v Čechách – sólový koncert v tvorbě pražských skladatelů vrcholného baroka, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Jiří Vlnas, Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001, Praha 2004, s. 75–86.

ČLÁNKY

 • The Information Value of a Music Inventory: “Musicalien und Instrumenten” listed in Sokolov (Falkenau) in the First Half of the 18th Century, Musicologica Brunensia 53, 2018, 2, s. 179–199.
 • The Violin Concerto in D Major RV Anh. 8 and several other issues concerning František Jiránek (1698–1778), Studi Vivaldiani 14, 2014, s. 15–43.
 • Šlechtické kapely v českých zemích doby baroka: staré a nové otázky jejich zkoumání, Clavibus unitis 3, 2014, s. 177–182.
 • Die Musik in der St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Musicologica Brunensia 49, 2014, č. 1, s. 189–209.
 • Account books, names and music: Count Wenzel von Morzin’s Virtuosissima Orchestra, Early music 40, 2012, 4, s. 605–620.
 • Bassani – Brentner – Villicus: hudební repertoár dvou rukopisných sborníků z piaristického kláštera v Podolínci, Musicologica slovaca 3(29), 2012, 2, s. 195–215.
 • Hofmusici a lokajové. K postavení hudebníka na šlechtickém dvoře v Čechách první poloviny 18. století, Theatrum historiae 9, roč. 6, 2011, s. 241–255.
 • Missing Music. The Baroque Concerto in Bohemia, Czech music 2009, 3, s. 30–41.
 • Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, Hudební věda 38, 2001, 3–4, s. 245–262.
 • Weiss, the Hartigs and the Prague Music Academy – Research into the „profound silence“ left by a „pope of music“, Journal of the Lute Society of America 33, 2000, s. 47–74. (s Claire Mádl)
 • Troldova excerpta z malostranských matrik, Hudební věda 37, 2000, 3–4, s. 215–230.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Člen redakčních rad časopisů Musicalia. Časopis Českého muzea hudby a Kwartalnik Młodych Muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
ÚDU na Facebooku