Tomáš Valeš

Nahoru Kontakt

Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

A Veveří 97, 602 00 Brno
E vales.at.udu.cas.cz
T +420 604 488 481

Nahoru Osobní profil

2013– dosud, externí vyučující Seminář dějin umění FF MU Brno
2011 – studijní pobyt, Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte (stipendium Aktion, Ao. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel)
2008 – 2013 doktorské studium, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2008 – dosud ÚDU AVČR, Praha (brněnské pracoviště)
2006 – 2008 dějiny umění, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, (Mgr.)
2003 – 2006 dějiny umění, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, (Bc.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

umění raného novověku, především malířství a kresba 17. a 18. století; prameny k dějinám umění; mecenát církevních řádů; uměleckohistorická topografie; znalectví

Nahoru Současné projekty

 • Umělecké památky Moravy a Slezska
 • barokní malířství ve Znojmě a okolí ve vztahu k Dolnímu Rakousku a Vídni
 • spolupráce na přípravě výstavy Josef Stern (1716 – 1775), 5. 6. - 28. 9. 2015 – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

knihy, editované sborníky

 • Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka, Brno 2014
 • Zapomenuté poklady. Výtvarné umění na Dačicku v 17.– 19. století, Dačice 2013. (s J. Mikešem)
 • Work in Progress, Brno 2011.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Jezeřany-Maršovice (Jihomoravský kraj), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 39–55.
 • Stylová východiska tvroby Josefa Sterna a brněnské malířství okolo 18. století, in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 1775, Olomouc 2015, s. 1323.
 • Skici a jejich funkce v baroku v kontextu díla Josefa Sterna, in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 1775, Olomouc 2015, s. 4956. (s Petrem Arijčukem)
 • [Hesla], in: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716 1775, Olomouc 2015.
 • Znojmo and Its Surroundings: Local Center, Periphery, or Something Completely Different?, in: Ondřej Jakubec (ed.), Central European and American Perspectives on Visual Arts in arly Modern Europe, Brno 2013, s. 130–147.
 • Jezuitská kaple na Ostré horce a malířská rodina Wohlhaupterů, in: Hana Jordánková – Vladimír Maňas (edd.), Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578–1773), Brno 2013, s. 211–229.
 • Giovanni Maria Filippi nei paesi boemi, in: G. Tognoni – R. Turrini (eds.), La fabbrica della Collegiata. Vicende e personaggi legati alla costruzione della Collegiata di Arco a 400 anni dalla posa della prima pietra (7 novembre 1613 - 7 novembre 2013), Arco 2013, s. 111–124, 226–232.
 • Sv. Anežka Česká u Franze Antona Maulbertsche na Hradišti sv. Hypolita. Poznámky k výskytu jednoho ikonografického motivu na Moravě, in: Miroslav Šmied – František Záruba (edd.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Praha 2013, s. 285–294.
 • Telč, moravská výspa pražského barokního malířství, in: Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610–1674): Dílo a Doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 263–274. (s M. Konečným)
 • Zatoulaný konvolut pozdně barokních kreseb v Olomouci a Josef Winterhalder ml. (1743–1807), in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III., Praha 2012, s. 122–131, 217–220.
 • Josef Winterhalder ml. (1743–1807) a obraz Loučení sv. Petra a Pavla z Řeznovic, in: Muzeum Brněnska. Sborník 2012, Předklášteří 2012, s. 47–54.
 • Zjevení sv. Václava markraběti Vladislavu Jindřichovi a jeho manželce, in: Petr Tomášek (ed.), Moravská národní galerie, Brno, s. 130–131.
 • [Hesla], in: Vladimírv Kelnar et al., Svatá Anežka česká - princezna a řeholnice, Praha 2011.
 • Migration und Integration. Künstler im frühneuzetlichen Znaim – ihre Herkunft und Arbeitsreisen, in: Filip Komárek – Michal Konečný (eds.), „Ani spolu, ani bez sebe...“ Interdisciplinarita v dějinách umění. Sborník příspěvků z III. ročníku konference studentů doktorských programů dějin umění 10.-12. 9. 2010, Brno 2011, s. 105–112.
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Hrádku u Znojma. Církevní patronát jako umělecko-historický problém, in: Tomáš Valeš (ed.), Work in Progress, Brno 2011, s. 43–58.
 • Ifj. Josef Winterhalder (1743–1807). Maulbertsch legkiválóbb freskófestô tanítványa. Fejezetek egy készülô monográfiából, in: Késö Barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807), Budapest 2009, s. 69–117.
 • Umělecké památky Líšně v průběhu staletí, in: Pavel Krafl (ed.), Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Brno 2009, s. 167–174.
 • Zapomenutá a znovuobjevená náboženská bratrstva a jejich podporovatelé jako objednavatelé uměleckých děl, in: V. Maňas, Z. Orlita, M. Potůčková, (eds.), Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 2010, s. 50-55.
 • Josef Winterhalder d. J. (1743 - 1807), Maulbertschs bester Schüler in Fresko, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 27–143.
 • Josef Winterhalder d. J. (1743 - 1807), „Meine gedanken haben in dero Schätzbahren Zeilen einen gwichtigen Resonnanz erhalten...“. Josef Winterhalder d. J. und seine Korrespondenz, in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 235–251.
 • "Das übrige wird Monsieur Schweigl besser wissen". Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800 (s Lubomírem Slavíčkem), in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 267–279.
 • "Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen...". Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien (s Lubomírem Slavíčkem), in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 281–303.
 • "...mit guten allegorischen Gedanken". Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J. in: Lubomír Slavíček (Hrsg.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno 2009, s. 253–265 (Lubomír Slavíček).
 • Dva „ztracené“ obrazy Paula Trogera z Klášterního Hradiska u Olomouce (Two Paul Troger´s „lost“ pictures from Klášterní Hradisko near Olomouc), in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová-Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 183–191.

ČLÁNKY

 • Brněnský palác šlechtičen a jeho umělci, Brno v minulosti a dnes 27, 2014, s. 63–79.
 • „Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt …“ Brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735–1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt, Opuscula Historiae Artium 62, 2013, s. 122–137.
 • Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji, Památková péče na Moravě 2013, s. 79–90. (s R. Miltovou)
 • Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des böhmischen und mährischen Adels, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 67, 2013, s. 174–183.
 • Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna, Opuscula historiae artium 60, 2011, s. 140–147.
 • Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně, Opuscula Historiae Artium F 54/55, 2011, s. 74–79.
 • Umělci a dvorní umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách, Opuscula Historiae Artium 11, 2011, s. 42–65. (s M. Konečným)
 • Memorie barokního preláta nebo reprezentace rytíškého řádu? Franz Anton Maulbertsch a Hradiště sv. Hypolita/Pöltenberg u Znojma, Ars 43, 2010, s. 241–258.
 • Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs, Umění 58, 2010, č. 2, s. 158-163. (s Markem Pučalíkem)
 • Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725–1804) (Notes on Martin Knoller´s (1725–1804) sojourn in Vienna), Opuscula Historiae Artium F 52, 1998, s. 111–117.
ÚDU na Facebooku