Tomáš Murár

Nahoru Kontakt

PhDr. Tomáš Murár, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 203
E murar.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 511

Nahoru Osobní profil

2018 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2016 – dosud Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium
2016 – 2017 NPÚ ÚOP středních Čech, Oddělení evidence movitých památek
2013 – 2016 Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (magisterská práce uznána jako rigorózní)
2015 – 2016 Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, semestrální studijní pobyt
2013 The University of Iowa, School of Art and Art History, semestrální studijní pobyt
2010 – 2013 Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Teorie, historiografie a metodologie dějin umění, malířství 19. a 20. století

Nahoru Bibliografie (výběrová)

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

  • Umění jako princip a zákonitost. K dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma / Art as Principle and Pattern. Vojtěch Birnbaum’s Concept and Method of Art History, Kostelec nad Černými lesy 2017.

kapitoly v knihách

  • Memoria et monumentum: „Barokní princip“ v teorii umění Vojtěcha Birnbauma, in: Ondřej Jakubec (ed.), Paragone II (2015). Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z konference studentů dějin umění, Brno 2017, s. 91–99.

ČLÁNKY

  • Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the „Baroque Eclogue“ of Wystan Hugh Auden, Umění / Art LXV, 2017, s. 243–260.
  • Podoba člověka v novém světě, Art and antiques 11, 2016, s. 10–16.
  • Memoria et Monumentum: „Barokní princip“ Vojtěcha Birnbauma a „Podstata monumentality“ Antonína Engela, Opuscula Historiae Artium 64/2015, s. 108–121.
  • Kunstwollen: The Transfer and Precarious Survival of An Artistic-Theoretical Concept in Czech Art History of the 20th Century, Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia XII, 24/2015, s. 42–49.
  • The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar, Umění / Art LXII, 2014, s. 516–528.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

  • Autor a kurátor výstavy: Vojtěch Birnbaum: Princip umění, Archiv výtvarného umění o. s., Malá věž, Centrum současného umění DOX, Praha, 12. 1. 2017 – 7. 3. 2017.
  • Cena Milana Tognera za rok 2015.
  • Čestné ocenění ÚDU AV ČR za rok 2013/2014. První Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art 2015.
ÚDU na Facebooku