Tereza Koucká

Nahoru Kontakt

Mgr. Tereza Koucká

A Husova 4, 110 00 Praha 1
E koucka.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 502

Nahoru Osobní profil

2016 –dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha – THS, administrace a produkce grantů NAKI (MK ČR)
2011 – 2014 Národní archiv v Praze, členka týmu grantového projektu Zajištění́ ochrany archivních dokumentů významných pro potřeby státu (MV ČR)
2006 – dosud produkce kulturních akcí, OSVČ
1998 – 2005 Dějiny umění a Pravěká a raně středověká archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

ÚDU na Facebooku