Tereza Johanidesová

Nahoru Kontakt

Mgr. Tereza Johanidesová
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 203
E johanidesova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 511

Nahoru Osobní profil

2019 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
2018 – dosud ediční oddělení Generálního ředitelství Národního památkového úřadu, redaktorka
2014 – dosud Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium
2017 Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, dvouměsíční studijní pobyt
2011–2018 Knihovna Václava Havla, dokumentační oddělení, knihovnice, archivářka a bibliografka
2010–2016 Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium 2010–2014 Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium
2007–2010 Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

historiografie a metodologie dějin umění 20. století, problémy uměleckohistorické terminologie, osobní a institucionální archivy k dějinám umění 20. století

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Knihy, editované sborníky

  • Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Sborník příspěvků z interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2016 [el. dokument], Praha 2019.
  • Má to smysl: Rozhovory s Václavem Havlem 1964–1989, Praha 2019.

Kapitoly v knihách

  • O jednom pojmu astrologického původu. Nepostižitelnost vlivu v dějinách umění, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds.), Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět: sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, s. 291–298.

Články

  • „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění, Umění LXIII, 2015, s. 250–262.
  • Výukové centrum Rolex v Lausanne, Knihovna plus [online]. 2013, č. 1. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/johan.htm

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

  • Ocenění v Druhém bienále mladých autorů časopisu Umění/Art 2017. První místo za studii „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění.
ÚDU na Facebooku