Tereza Cíglerová (Cermanová)

Nahoru Kontakt

Mgr. Tereza Cíglerová (Cermanová)
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. 213
E ciglerova.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 578

Nahoru Osobní profil

2011 - dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha - restaurátorka
2011 - dosud doktorské studium (Ph.D.), Katedra fotografie FAMU, Praha
2010 - 2011 Národní knihovna ČR, Praha
2009 - dosud OSVČ - restaurátorka fotografií, papíru, knih a dokumentů
2008 - 2009 Leonardo da Vinci Program – Národní muzeum fotografie Preus Museum, Horten, Norsko
2007 Erasmus Program - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Itálie
2003 - 2008 Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl (Bc.A)
2005 - 2006 Západočeská galerie v Plzni
1998 - 2005 dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Restaurování fotografií, papíru, knih a dokumentů; dějiny fotografie; iluminované rukopisy.

Nahoru Současné projekty

  • Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii, NAKI 2012 - 2015
  • Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, NAKI 2011 - 2015

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)


kapitoly v knihách

  • Deterioration of Albumen Prints. In: Petra Trnková (ed.), Oudadate Pix. Revealing a Photographic Archive. Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 2010, s. 199-213.

články

  • Průzkumy skleněných negativů v Langhans Archivu Praha, Časopis Národního muzea. Řada historická, roč. 182, č. 3–4, 2013, s. 3–10.
  • Konzervace a restaurováni adjustací historických fotografií ze sbírek NTM Praha, in: Fórum pro konzervátory- restaurátory. Brno 2011, s. 29-33. (spoluautor Tereza Nedbalová,T.  Švarcová)
  • Retuše skleněných deskových negativů. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl. Retuše památek, Praha 2011, s. 16-18.
  • Motiv Eucharistického Bolestného Krista a jeho výskyt v Kaplickém misálu. In: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové. Praha 2007, s. 71-80.
  • Kaplický misál, Jihočeský sborník historický 76, 2007.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Dlouhodobá odborná spolupráce s Národním technickým muzeem v Praze, Národní knihovnou ČR, FAMU v Praze, Museem Fotoateliér Seidel v Č. Krumlově, aj.

ÚDU na Facebooku