Rostislav Švácha

Nahoru Kontakt

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 208
E svacha.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 508

Nahoru Osobní profil

2013 vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2003 profesor dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
1997 docent dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
1992 vysokoškolský učitel dějin architektury, Akademie výtvarných umění, Praha
1991 vysokoškolský učitel katedry dějin umění, Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc
1987 CSc., Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1985 – 1995 šéfredaktor časopisu Umění
1984 vědecký pracovník ÚDU AVČR, Praha
1977 – 1984 samostatný odborný redaktor, nakladatelství Odeon, Praha
1977 PhDr., Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc
1971 – 1976 dějiny umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny architektury 17.–21. století, dějiny dějin umění, dějiny památkové péče

Nahoru Současné projekty

 • dějiny libereckého architektonického sdružení Sial
 • barokní architektura v Olomouci
 • architektura venkovských měst v českých zemích ve 20. století

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Česká republika - moderní architektura, Zlatý řez, Praha 2014 (koeditor Michal Kohout)
 • Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013. (koeditoři Lubomír Konečný a Anna Rollová)
 • Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012, Praha 2012.
 • Sial. Liberec Association of Engineers and Architects. 1958-1990: Czech architecture against the stream, Praha, Olomouc 2012.
 • Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958-2000, Praha 2007 (koeditor Marie Platovská).
 • Dějiny českého výtvarného umění V, 1939-1958, Praha 2005 (koeditor Marie Platovská).
 • Czech Architecture and Its Austerity: Fifty Buildings 1989-2004, Praha 2004.
 • The Prism, the Pyramid and the Arc: Czech Cubist Architecture, 1911-1923, Praha 2000.
 • Karel Teige, 1900-1951: L´Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde, Cambridge, Mass. – London 1999 (koeditor Eric Dluhosch).
 • The Architecture of New Prague, 1895-1945, Cambridge, Mass. – London 1995.

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • The Tugendhat House´s Space, in: Iveta Černá-Dagmar Černoušková (ed.), Mies in Brno: The Tugendhat House, Brno 2013, s. 74–97.
 • Soutěže, in: Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha, Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha 2013, s. 217–238.
 • Dva prostory Magdaleny Jetelové / Two spaces of Magdalena Jetelová, in: Olga Staníková (ed.), Magdalena Jetelová. (Des)orientation? Projekty z let 1982-2013 / Projects from 1982-2013, Olomouc 2013, s. 74 – 77.
 • Gas holder in context, in: Petr Volf Rostislav ŠváchaTomáš Souček, 1492. The story of Dolní Vítkovice, Praha 2013, s. 190–197.
 • Introduction; Aristocratic Sports; Democratization of Sports; Sports in the Czechoslovak Republic; Communist Sports, Sports in the Restored Democracy, in: Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Czech Sports Architecture 1567–2012, Praha 2012, s. 14-19; 46-58; 110-122; 189-199; 256-271.
 • [Kapitoly], in: Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012, Praha 2012.
 • Příběh bazénu, in: Helena Dáňová – Klára Mézihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 606–616.
 • Ještěd television transmitter and mountain-top hotel. Karel Hubáček, Zdeněk Zachař, Zdeněk Patrman, 1963 - 1973; Sial and Školka Sial; Between Environmentalism, Post-Modernism and the New Modernity (s J. Potůčkem), in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects, 1958 - 1990: Czech architecture against the stream, Řevnice 2012, s. 48–55, 69-95, 143–169.
 • Kostel sv. Michala v Olomouci: typ, architekti a patroni jeho stavby, in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (eds.), Město v baroku, baroko ve městě, Olomouc 2012,  s. 104–111.
 • Josef Pleskot jako "památkář", in: Norbert Schmidt (ed.), Josef Pleskot. Na cestě, Ostrava 2012, s. 20–25.
 • Architektura baroka v Olomouci, in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura 1620–1780 2. Katalog, Olomouc 2010, s. 27–47.
 • Un itinérarire d´ouverture et de rapprochement: le pavillon Tchécoslovaque, in: Rika Devos – Mil de Kooning, architecture moderne a l´Expo 58, Bruxelles 2006, s. 277–289.
 • Transformation of the Doric order and Prague Cubism, 1911-1914, in: Jacek Purchla-Wolf Tegethoff (edd.), Nation, Style, Modernism, Cracow-Munich 2006, s. 97–106.
 • Of Fortresses and Burial Mounds, in: Jiří Švestka – Tomáš Vlček (edd.), Czech Cubism, 1909-1925, Praha 2006, s. 352–357.
 • Prague, Capitale de la république Tchécoslovaque, in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 421–473 (spoluautor Jiří Pešek).
 • Capitalism and Collectivism in the New Czechoslovak State: Prague, Brno, Zlín, in: Eve Blau – Monika Platzer (edd.), Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe, 1890-1937, Munich – London – New York 2000.
 • Karel Teige und die Originalität der tschechischen Avantgarde, in: Tomás Valena – Ulrich Winko (edd.), Prager Architektur und die europäische Moderne, Berlin 2005, s. 105–118.

ČLÁNKY

 • The Type of Jean Baptiste Mathey´s Church in Horní Jiřetín, Czech and Slovak Journal of Humanities: Historia Artium 2/2014, 105–115.
 • The Church of St. Michael in Olomouc and its type, Umění LXI, 2013, s. 398–421.
 • Denise Scott Brown o politice venturiovců, Stavba 20, 2013, s. 40.
 • Vittorio Gregotti se proplétá mezi hypermodernismem a konzervativností, Stavba 20, 2013, s. 58.
 • Intelektuální autobiografie Denise Scott Brownové, Stavba 20, 2013, s. 54.
 • Divadlo na Orlí,  Stavba 20, 2013, s. 19–20.
 • Mies v českém zrcadle, Era 21 13, 2013, s. 21–23.
 • Surrealism and Czech Functionalism, Umění LV, 2007, s. 316–328.
 • The Architects Have Overslept: Space as a Contruct of Art Historians, 1888–1914, Umění XLIX, 2001, s. 487–500.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • 2014 Pocta České komory architektů
 • 2013 Cena Ministerstva kultury České republiky
 • Cena AV ČR za vědecké dílo Dějiny výtvarného umění V (1939–1958) (2006; et al.)
 • člen vědecké rady ÚDU AV ČR, redakční rady časopisů Umění a Stavba, domácí rady Klubu Za starou Prahu
ÚDU na Facebooku