Kateřina Kubínová

Nahoru Kontakt

PhDr. Kateřina Kubínová, PhD.
A Husova 4, 110 00 Praha 1
T +420 221 183 507
E kubinova.at.udu.cas.cz

Nahoru Osobní profil

2004 – doposud Ústav dějin umění, v.v.i, Akademie věd České republiky
2004 - Ph.D., historie-latina, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2003 stipendium, Maison des Sciences de l´Homme, Paris
2001 stipendium, Università La Sapienza, Roma
2001
stipendium, Istituto storico ceco a Roma
1999–2005
Mgr., Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
1998–1999
stipendium, Universität Konstanz
1993–1999 Mgr., historie-latina, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

Kultura a výtvarné umění doby Karla IV. z hlediska historického a uměleckohistorického, karolinská knižní malba

Nahoru Současné projekty

 • Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy, GA ČR 13-18261S, 2013-2015
 • Kultura a výtvarné umění doby Karla IV. z hlediska historického a uměleckohistorického, karolinská knižní malba

Nahoru Bibliografie (výběrová)

 

BIBLIOGRAFIE OD ROKU 1993 (ASEP)

knihy, editované sborníky

 • Emauzský cyklus, Praha 2012.
 • Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Praha 2006.
 • Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Emauzy, Praha 2007.

kapitoly v knihách

 • Kdy vznikla vazba evangeliáře Cim 2?, in: Jan Chlíbec - Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 208 –221
 • Korunovace Karla IV. v Říši a v Římě; Klášter Na Slovanech - Emauzy (s Klárou
  Benešovskou), in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 208–212, 585–587.
 • Emauzský cyklus - svár obrazu a písma, in: Milena Bartlová - Hynek Látal (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. Sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008, Praha 2011, s. 230-239.
 • Dva české rukopisy z knihovny kardinála Jeana Rolina, in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 171–184.
 • Dva rukopisy královny Emmy, in: Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, s. 176–189.
 • Karl IV. als der neue Konstantin der Grosse, in: Jiří Fajt– Andrea Langer (eds.), Kunst als Herschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, Berlin-München 2009, s. 320-327
 • Osudy evangeliáře Cim 2 a plenáře v pražské katedrále /Korunovační evangeliář českých králů/, in: J. Hrdina a J. Kahuda (edd.), Pater familias. Sborník k sedmdesátinám prof. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, p. 77-96.
 • Římská korunovace Karla IV., in: Lenka Bobková – Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu a jeho prezentace ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 47-60.
 • Dosud přehlížené svědectví o Přemyslových opánkách a mošně a o korunovaci českých králů, in: Aleš Mudra– Michaela Ottová (ed.), Ars Videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V, Praha 2006, s. 79-84.

články

 • From the Frankish Empire to Prague: Evangeliary Cim 2 in the Library of the Prague Metropolitan Chapter, Convivium. 1, č. 1, 2014, s. 126-135.
 • Strahovský evangeliář, Ateliér 25, 2012, s. 2.
 • Jan Marignola a památky doby Karla IV., Český časopis historický 97, 1999, p. 476-505.
 • Il pellegrinaggio di Carlo IV a Roma nel 1355, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma IV, 2005. s. 59-71.
 • Panovnické postavy v závěru schodištních maleb, in: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna, Průzkumy památek – příloha XIII, 2006, s. 23-36.
 • Libušino proroctví, in: Jiří Šouša – Ivana Ebelová (ed.), AUC pholosophica et historica 1-2/ 2002. Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 439-450.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

přednáška: Le cycle iconographique du monastère pragois Na Slovanech (Emmaüs), přednáška v rámci cyklu L’Europe centrale de la fin du Xe au début du XVIe siècle. Aspects religieux et culturels, École Normale Supérieure, Paříž, 10.–13. 1. 2013

ÚDU na Facebooku