Hana Buddeus

Nahoru Kontakt

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.

Oddělení 19.– 21. století
Zaměstnanec v rámci projektu NAKI II: Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví

A Husova 4, 110 00 Praha 1
E hana.buddeus.at.gmail.com

Nahoru Osobní profil

2016 – dosud Ústav dějin umění AV ČR
2014 – dosud Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (výuka dějin a teorie fotografie)
2013 – 2015 ředitelka Galerie AMU, Akademie múzických umění v Praze
2012 – 2015 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, spoluřešitelka grantu NAKI “Umění, architektura, design a národní identita”
2010–2015 teorie a dějiny výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (PhD.)
2009–2011 Sbírka grafiky a fotografie, Oddělení starších dějin, Národní muzeum (asistentka kurátorky)
2003–2009 dějiny umění / francouzština, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, (Mgr.)

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

dějiny a teorie fotografie, fotografie uměleckých děl, umění 20. století, současné umění

Nahoru Současné projekty

 • členka týmu grantového projektu: Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, NAKI II, id. kód: DG16P02M002 (2016–2020)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017 (spolueditoři Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová).
 • Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění semdesátých let 20. století, Praha 2017.
 • Teseract, kat. výst., Praha 2015 (kolektiv autorů).
 • Ad Akta 2, KDUE/VŠUP 2008–2011, texty z diplomových prací studentů Katedry dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze, Praha 2011 (spolueditoři Mariana Dufková, Johanka Lomová a Václav Janoščík).
 • Ad Akta 1, Dějiny umění v rozšířeném poli, Praha 2011 (spoludeitoři Mariana Dufková, Johanka Lomová a Václav Janoščík).

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Mlsný a zvědavý V. V. Štech: dějiny umění jako živá současnost, in: Tomáš Dvořák et al., Fotografie, socha, objekt, Praha 2017, s. 7–29.
 • “Braun, Brokof, Sudek et al.: Czech Baroque Sculpture in the Light of Modernist Photography, in: Hana Buddeus – Katarína Mašterová – Vojtěch Lahoda (eds.), Instant Presence. Representing Art in Photography, Praha 2017, s. 177–195.
 • katalogová hesla č. 7/12 (Karel Plicka, Cyklus fotografií ze Slovenska, 30. léta) a č. 7/14 (Výstava Lid Československa očima národního umělce Karla Plicky, Národní muzeum 1975–76), in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral et al., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 205–206, 208.
 • „3 Poznámky k funkci dokumentace v době normalizace“, in: Jan Krtička – Jan Prošek (eds.), Dokumentace umění, Ústí nad Labem 2013, s. 67–79.

ČLÁNKY

 • „Fotografické podmínky happeningu“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2014, č. 16, s. 18–37.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • členka redakční rady časopisu Fotograf (od 2012)
 • kurátorka výstav: „Teseract“, Galerie AMU, 2. 12. 2015 – 17. 1. 2016 (s Filipem Dvořákem, Jaromírem Skácelem a Štěpánem Markem); Pavel Štecha: Chataři, Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 18. 9. –31. 10. 2015; „Henryk Gajewski“, Galerie AMU, Praha, 9. 12. 2014 – 25. 1. 2015; Hynek Alt, Silvina Arismendi, Antonín Jirát, Johana Pošová, Tomáš Svoboda, Aleksandra Vajd, „HIN MAH TOO YAH LAT KEKT“, Galerie AMU, Praha, 9. 10. – 9. 11. 2014; Iveta Schovancová a Matěj Pavlík, „Pravda je tam venku“, Ateliér fotografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 22. – 27. 10. 2013; Audun Mortensen, „Unread Items“, Centrum pro současné umění FUTURA, Praha, 9. 10. – 10. 11. 2013; Iveta Schovancová a Matěj Pavlík: „Dáváme Vám“, Galerie K4, Praha, 2. – 30. 6. 2012
 • cena Josefa Krásy (2017)
ÚDU na Facebooku