CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Imago imagines

Nakladatelství Akademia vydalo dvousvazkovou publikaci "Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století". Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická).

Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, s níž jsou spojeny i proměny stylu. Netradičně pojaté dějiny středověkého umění jsou zasazeny do kontextu historického vývoje českých zemí, text provázejí četná vyobrazení.

Kateřina Kubínová - Klára Benešovská (eds)

Autoři textů: Klára Benešovská, Helena Dáňová, Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Tomáš Gaudek, Hana Hlaváčková, Ivo Hlobil, Vladimír Hrubý, Kaliopi Chamonikola, Jan Chlíbec, Petr Chotěbor, Jan Klípa, Viktor Kubík, Kateřina Kubínová, Klára Mezihoráková, Aleš Mudra, Karel Otavský, Lenka Panušková, Dalibor Prix, Milada Studničková, David Vrána, Zuzana Všetečková, Evelin Wetter.

Kniha je výsledkem řešení grantového projektu GAČR: "Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích".

OBJEDNAT
LIDÉ
PROJEKTY
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích