CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Imago imagines

Poskytovatel a číslo: GAČR, č.: 13-39192S
Trvání: 2013–2017
Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Odpovědný řešitel: Klára Benešovská
Řešitelský tým: Helena Dáňová, Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Tomáš Gaudek, Hana Hlaváčková, Ivo Hlobil, Vladimír Hrubý, Kaliopi Chamonikola, Jan Chlíbec, Petr Chotěbor, Jan Klípa, Viktor Kubík, Kateřina Kubínová, Klára Mezihoráková, Aleš Mudra, Karel Otavský, Lenka Panušková, Dalibor Prix, Milada Studničková,David Vrána, Zuzana Všetečkova, Evelin Wetter

Na tomto grantovém projektu se pod vedením Kláry Benešovské podílel tým historiků umění zaměřených na středověk. Jeho jádro tvořili především odborníci středověkého oddělení našeho ústavu. Cílem projektu bylo předložit odbornému, ale i širšímu publiku nový pohled na umění českého středověku. Klíčem k novému uchopení této látky se stala otázka funkcí jednotlivých artefaktů. Středověké umění totiž nebylo uměním, jak jej chápeme dnes a středověký „umělec“ byl řemeslníkem, často vázaným pravidly svého cechu. Jednotlivá díla vznikala s konkrétním účelem a funkcí. Proto také v čele projektu knihy stojí latinská slova imago, imagines (obraz, obrazy), která měla nahradit pro středověk nevyhovující termín umělecké či výtvarné dílo. Grant byl završen vydáním stejnojmenné dvoudílné publikace.

CEP

LIDÉ
Jan Dienstbier Jan Dienstbier

+420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
dienstbier@udu.cas.cz

Jan Chlíbec Jan Chlíbec

+420 221 183 715; +420 222 221 654
chlibec@udu.cas.cz

Jan Klípa Jan Klípa

+420 221 183 505
gsm: +420 605 955 229
klipa@udu.cas.cz

Dalibor Prix Dalibor Prix

+420 221 183 365
prix@udu.cas.cz

David Vrána David Vrána

+420 221 183 712
vrana@udu.cas.cz

VYDANÉ PUBLIKACE
Imago, imagines
Imago, imagines
Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí c českých zemích od 10. do první třetiny 16. století
VÍCE