CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Umění / Art

Časopis Umění / Art je recenzovaný uměleckohistorický časopis vydávaný od roku 1953 Ústavem dějin umění. Zaměřuje se na české, ale šířeji i na středoevropské a evropské umění od raného středověku po současnost a také na teoretická a metodologická témata. Snaží se podporovat rozmanité přístupy k interpretaci umění, včetně přesahů k vizuálním studiím, filosofii či literatuře. Kromě původních odborných studií domácích i zahraničních badatelů publikuje také materiálové a archivní příspěvky, rozhovory a recenze.

Redakce: Pavla Machalíková (šéfredaktorka), Dagmar Nárožníková, Jan Dienstbier, Martin Pavlis, Lucie Česká, Adéla Bytelová

Redakční rada: Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Lenka Bydžovská (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Ivan Gerát (Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied), Ivo Hlobil (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Lada Hubatová-Vacková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Jan Klípa (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Luboš Konečný (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki Universytetu Wrocławskiego), Steven Mansbach (Department of Art History and Archaeology, University of Maryland), Marie Rakušanová (Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Lubomír Slavíček (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Jakub Stejskal (Universität Basel, Zentrum eikones), Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Gerhard Weilandt (Universität Greifswald), Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Jana Zapletalová (Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Časopis je zařazen do odborných databází Web of Science, Scopus, EBCSO a ERIH.

WEB

LIDÉ
Jan Dienstbier Jan Dienstbier

+420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
dienstbier@udu.cas.cz