CZ EN
   
 
Rostislav Švácha

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 508; +420 773 474 964
e-mail: svacha@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění 19.-21. století.

Věnuje se především dějinám architektury 17.–21. století. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (1971–1976), kde v roce 1977 získal doktorát za dizertaci o Janu Santinim-Aichelovi. V letech 1977–1984 pracoval v redakci výtvarného umění nakladatelství Odeon, od roku 1984 zaměstnán v ÚDU AV ČR. V letech 1991–2019 vyučoval na katedře dějin umění olomoucké univerzity (docent 2000, profesor 2005, vedoucí katedry 2014–2017), v letech 1995–2015 přednášel dějiny moderní architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 2019 vyučuje v Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V letech 1985–1995 řídil časopis Umění. V Ústavu dějin umění AV ČR vedl velké týmové práce, jejichž výsledkem se staly publikace Kapitoly z českého dějepisu umění (1987; koeditoři Josef Krása, Rudolf Chadraba, Anděla Horová), Dějiny českého výtvarného umění V (2005; koeditorka Marie Platovská), Dějiny českého výtvarného umění VI (2007; Marie Platovská) a Dějiny umění v českých zemích 8002000 (koeditorka Taťána Petrasová). Podílel se též na soupisech památek Prahy, na úkolech Strategie AV 21 a na mnoha dalších projektech. Je nositelem Ceny Ministerstva kultury ČR, ceny České komory architektů, Ceny Mezinárodního olympijského výboru, Palackého medaile, spolunositel ceny Magnesia Litera za publikace Paneláci I–II. Působí též v občanských spolcích Klub Za starou Prahu a Za krásnou Olomouc a vstupuje často do většinou neúspěšných bojů za ochranu památek poválečné architektury. 

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Rostislav Švácha, Jaké ideje jsou za formami? Antologie euroamerického architektonického myšlení, in: Rostislav Švácha – Milena Sršňová – Jana Tichá (edd.), Euroamerické architektonické myšlení 19362011, Praha 2018, s. 10–35.

Taťána Petrasová Rostislav Švácha (eds), Art in the Czech Lands, 8002000, Prague – Řevnice 2017. Viz též Dějiny umění v českých zemích, 8002000, Praha – Řevnice 2017.

Rostislav Švácha (ed.), Naprej: Czech Sports Architecture, 1567–2012, Praha 2012. Viz též Naprej: Česká sportovní architektura 15672012, Praha 2012.

Rostislav Švácha, Architektura 1958-1970, in: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1–2: 1958–2000, Praha, 2007, s. 30–69.

Rostislav Švácha, Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb, 19892004, Praha 2004. Viz též Czech Architecture and Its Austerity, Prague 2004.

Rostislav Švácha, The Architects Have Overslept: Space As a Construct of Art Historians, 1888–1914, Umění / Art XLIX, 2001, č. 6, s. 487–500. Viz též: Architekti zaspali: Prostor jako konstrukt historiků umění, 1888–1914, Stavba IX, 2002, č. 6, s. 30–38.

Rostislav Švácha – Soňa Ryndová – Dita Dvořáková, Forma sleduje vědu: Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922–1948  / Form Follows Science: Teige, Gillar and the European Scientific Functionalism 1922–1948, Praha – Prague 2000.

Rostislav Švácha, The Pyramid, the Prism and the Arc: Czech Cubist Architecture 1911–1923, Prague 2000. Viz též Lomené, hranaté a obloukové tvary: Česká kubistická architektura 1911–1923, Praha 2000.

Eric Dluhosch – Rostislav Švácha (edd.), Karel Teige, 1900–1951: L’Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. Introduction by Kenneth Frampton, Cambridge, Mass. – London 1999.

Rostislav Švácha, The Architecture of New Prague 1895–1945. Foreword by Kenneth Frampton, essay by Eric Dluhosch, Cambridge, Mass. – London 1995. Viz též Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury první poloviny 20. století, Praha 1985, 1995.

Aktuální projekty:

Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) ministerstva kultury České republiky číslo DG16P02M013. Společný projekt Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, 2015–2018 - člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII