CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Proměny venkovské architektury

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II, No. 190/DG16P02H023/D

Trvání: 2016–2020

Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; Fakulta stavební ČVUT

Odpovědný řešitel: Ludmila Hůrková

Řešitelský tým: Ludmila Hůrková, Markéta Svobodová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Pavel Vlček, Marie Platovská, Jitka Walterová, Jan Uhlík

Hlavním cílem projektu je prezentace nezvratných a v současnosti často ohrožených historických a uměleckých hodnot venkovské architektury jako národního dědictví. Projekt je zaměřen na výzkum venkovské architektury, a to s důrazem na vývoj v druhé polovině 19. a 20. století. Jedná se o období specifické svými intenzivními sociálními a ekonomickými změnami. Pozornost je věnována nejen jednotlivým domům, ale také vývoji urbanismu vybraných obcí. Pracovníci ÚDU AV ČR na projektu spolupracují s odborníky z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výsledky výzkumu byly prezentovány prostřednictvím tří výstav, které se postupně věnovaly venkovské architektuře ve všech regionech České republiky. Jednotlivé výstavy doprovázené kritickými katalogy probíhaly v Baťově institutu ve Zlíně, v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, v Galerii Koridor v Ústí nad Labem a v prostorách Národní knihovny ČR Klementinum v Praze. Všechny výstupy projektu jsou rovněž zpřístupněny na webových stránkách projektu.

WEB

CEP

LIDÉ
Ludmila Hůrková Ludmila Hůrková

+420 221 183 365; +420 221 183 518
hurkova@udu.cas.cz