CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Obraz/y v době Přemyslovců

Obraz/y v době Přemyslovců:
kontexty a formy

Poskytovatel a č.: GAČR 19-21654S
Trvání: 2019–2021
Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Jan Klípa
Řešitelský tým: Jan Dienstbier, Aleš Mudra, Kateřina Kubínová, Lenka Panušková, Klára Benešovská
Externisté: David Kalhous, Viktor Kubík, Petr Kubín, Michaela Ottová, Adam Pokorný, Josef Šrámek, Roman Zaoral
Zahraniční spolupracovníci: Harlad Wolter-von dem Knesebeck, Justin Kroesen

Projekt je zaměřen na výzkum počátků souvislé výtvarné tradice na našem území v době vlády Přemyslovců. Na základě aktuálních metodologických a faktografických východisek představí nový ucelený pohled na české románské umění určený nejen specialistům, ale i širší veřejnosti. V centru naší pozornosti stojí obraz v rozmanitých dobových formách (skulptura, nástěnná a knižní malba, zlatnictví, textilní produkce), a románská architektura jako rámec, v němž byly tyto obrazy vytvářeny, umísťovány, vnímány a interpretovány. Proměny dobové vizuální tradice sledujeme v interdisciplinárním rámci (spolu s historiky) a ve středoevropském kontextu (spolu se zahraničními kolegy), s ohledem na historické souvislosti vzniku artefaktů a jejich sociokulturní zázemí a na jejich komunikační roli v rámci liturgie, kultu i mocenské reprezentace. Výstupem projektu bude kolektivní monografie mezinárodního autorského týmu.

CEP

LIDÉ
Jan Klípa Jan Klípa

+420 221 183 505
gsm: +420 605 955 229
klipa@udu.cas.cz