CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Poskytovatel a č.: Ministerstvo kultury České republiky, program NAKI II; č. DG16P02B003

Trvání: 2016–2020

Příjemce/i: Univerzita Palackého v Olomouci (příjemce-koordinátor); Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (příjemce); Národní památkový ústav (příjemce); Muzeum východních ČEchc v Hradci Králové (příjemce)

Odpovědný řešitel za ÚDU AV ČR: Helena Dáňová

Řešitelský tým: Helena Dáňová, Dalibor Prix, Klára Mezihoráková, Jiří Roháček, Jan Chlíbec, Milada Studničková 

Výzkum se soustředí na dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východních Čech. Cílem projektu je představit umění regionu od doby posledních Přemyslovců až do období vlády jagellonské dynastie v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Jedním z hlavních výstupů projektu je realizace výstavy a rozsáhlé doprovodné publikace (2020), která představí cenná umělecká díla z východních Čech doplněná artefakty ze sousedního Slezska. Výstava středověkého umění východních Čech se v tomto rozsahu koná vůbec poprvé a shromáždí přes 250 exponátů všech uměleckých oborů (deskové malby, sochy, knižní iluminace, umělecké řemeslo, mince, písemné dokumenty, pečetě i zbraně), které dokládají vysokou výtvarnou úroveň regionu ve stanoveném období a sledují  proměnlivé umělecké vztahy mezi východními Čechami a sousedními regiony. Výstava tak poskytne ucelený pohled na kulturní bohatství středověké krajiny východních Čech, která se ve 13. až 16. století nacházela doslova „uprostřed zemí Koruny české“.

CEP

LIDÉ