CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Ivo Kořán / Texty

Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé Kořánovy interpretace, formulace a názory se setkávaly a stále setkávají s nesouhlasem jeho vrstevníků či příkrou kritikou generace, která nastoupila na pole dějin umění v 90. letech. K nové diskusi nad „zasutými“ či „odsunutými“ tématy jsme chtěli přispět předloženým výborem statí, který dává příležitost nové generaci uměleckých historiků témata otevřít z perspektivy současného bádání. Vědecká poctivost, erudice a zároveň nadšení, obdiv i pokora přístupu k jednotlivým zkoumaným dílům jsou základní pilíře Kořánových statí.

Klára Benešovská, Helena Dáňová, David Vrána (eds.)

První vydání česky, polsky, 571 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-28-7


Doporučená prodejní cena 540 Kč

OBJEDNAT
Ivo Kořán / Texty Ivo Kořán / Texty
LIDÉ