CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí

Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí

Poskytovatel: GAČR, č. 19-12859S

Trvání: 2019-2021

Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel: Lenka Panušková (za UDU AV ČR)

Tento mezioborový projekt se zabývá studiem recepce svatého města Jeruzalém v českých zemích v době od 11. do konce 15. století. Těžiště spočívá v památkách výtvarné kultury a dobové literatury. Zobrazení Jeruzaléma v nástěnné a knižní malbě, jeho ohlas v konkrétních architektonických realizacích či urbanismu budou rozšířené o obrazy z kronik, historických pramenů, cestopisů a literárních děl dalších žánrů. Zatímco v zahraniční medievistice představuje Jeruzalém a jeho obraz v současném diskurzu jedno z důležitých témat, pro prostředí českých zemích postrádáme stále jeho ucelené a systematické zpracování. Tímto projektem se tedy zapojujeme do mezinárodního diskurzu jak na poli “jeruzalémských studií”, tak i do aktuálního proudu studia mentalit. Na příkladu proměn a způsobů recepce ideje Jeruzaléma lze rovněž dobře sledovat obecně platné postupy uvažování o “cizím a neznámém” či projektování idejí a náboženských prožitků do reality.

CEP

LIDÉ
Jan Dienstbier Jan Dienstbier

+420 221 183 507
gsm: +420 732 813 069
dienstbier@udu.cas.cz