CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Hudební věda / Musicology / Musikwissenschaft

Recenzovaný čtvrtletník Hudební věda je v rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu tuzemskému odbornému periodiku oboru hudební věda.

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

WEB

Adresa redakce:
Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i.
Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
Tel: 220 303 931; 220 303 930
E-mail: hudebni.veda@udu.cas.cz

Hudební věda je impaktovaný časopis zastoupený v databázích: Web of Science (ISI Web of Knowledge), SCOPUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Časopis Hudební věda on-line:
Bibliografie časopisu Hudební věda v muzikologické bibliografické databázi ÚDU AV ČR (Hudební věda 1964–2018)
Digitální knihovna KNAV (Hudební věda 1964–2001, 2008–2015)
Digitální knihovna KNAV (Hudební věda 2000–2007)

LIDÉ