CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile

Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile (1774–1854)

Poskytovatel: GAČR 17-19952S

Trvání: 2017–2019

Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Taťána Petrasová

Řešitelský tým: Rossella Fabiani, Richard Kurdiovsky

Pietro Nobile představuje jednoho z nejvlivnějších architektů Habsburské monarchie doby předbřeznové. Rodilý Ticinan, který se usadil v Terstu po studiu na římské Akademii Sv. Lukáše, byl velmi dobře obeznámen s Napoleonskou Itálií. Proto mohl nabídnout rakouskému císaři Františku I. neocenitelné služby související s novou strategií neoklasicistní architektury. Od roku 1818 nastoupil Pietro Nobile na místo ředitele školy architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění a reorganizací školy se snažil propojit inženýrskou výuku a výuku akademicky školených architektů. Projekt sleduje dva hlavní cíle: srovnává lokální (rakousko-italsko-švýcarsko-české) historie neoklasicismu a ukazuje, jak se v různých národních kontextech hodnotí role Nobileho. V samotném díle i teorii ukazuje Nobileho jako prototyp architekta stojícího na počátku standardizace architektury, s propojením technologického a akademického přístupu k chápání architektonického projektu.

CEP

LIDÉ